Konfiguracja

Dźwięk

To menu służy do ustawiania efektów dźwiękowych dla całego systemu. (Może różnić się w zależności od typu pojazdu).

  1. Naciśnij [SETUP] > [Dźwięk].

OS_POL_200_191023.png

  1. Wybierz żądane elementy.