Asystent wsp. Kierowcy (Jeśli jest w wyposażeniu)

Asystent wsp. Kierowcy

  1. Naciśnij [SETUP] > [Pojazd] > [Asystent wsp. Kierowcy].

OS_POL_92%2c182_191023.png

  1. Wybierz żądane elementy.