Konfiguracja

Ustawienia

Można skonfigurować wszystkie ustawienia systemu.

W zależności od modelu, wyposażenia opcjonalnego i kraju niektóre z przedstawionych funkcji mogą się różnić od tych dostępnych w rzeczywistym produkcie.

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk [SETUP].

OS_POL_180_191023.png