Odniesienie

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Oznaczenia stosowane w niniejszej instrukcji

1828.png

1855.png

Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoramienny ostrzega o niebezpiecznym, niezaizolowanym napięciu obecnym w urządzeniu, o wartości, która może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

1884.png

Wykrzyknik wpisany w trójkąt zwraca uwagę użytkownika na konieczność zapoznania się z ważnymi instrukcjami dot. działania oraz konserwacji (serwisowania) w dokumentacji załączonej do urządzenia.

1916.png

Pojazd należy prowadzić w bezpieczny sposób. Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której jesteśmy rozproszeni podczas jazdy, oraz należy być świadomym warunków drogowych. Nie zmieniać ustawień ani żadnych funkcji. Przed dokonaniem powyższych czynności zalecamy zjechać z drogi, w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego.

W celach bezpieczeństwa niektóre z funkcji będą wyłączone do momentu użycia hamulca postojowego.

1946.png

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy ani tylnej części urządzenia. Żadne części wewnątrz urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. W celu serwisowania należy wezwać wykwalifikowany personel serwisowy.

1973.png

Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci oraz należy je chronić przed kapiącą i rozbryzgującą wodą.

2000.png

Podczas prowadzenia auta należy upewnić się, że poziom głośności urządzenia jest wystarczająco niski, by usłyszeć dźwięki pochodzące z zewnątrz.

2027.png

Należy uważać, aby urządzenie nie zostało upuszczone i należy unikać silnych uderzeń.

2058.png

Kierowca podczas jazdy nie powinien obserwować ekranu. W przeciwnym razie może to doprowadzić do nieostrożnej jazdy i być przyczyną wypadku.

OSTRZEŻENIE:

UWAGA: