Ogólne

Nazwa każdego elementu

Urządzenie główne

Funkcje urządzenia głównego mogą się różnić w zależności od modelu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z dołączoną skróconą instrukcją obsługi.

Przycisk (1)

Pokrętło regulacji głośności (-)

Aby wyregulować głośność, przekręć w lewo/w prawo.

Przycisk mapy MAP

Przycisk NAV

Naciśnij, aby wyświetlić ekran menu [Nawigacja].

Przycisk RADIO

Wybieranie zakresu [DAB (Jeśli jest w wyposażeniu)/FM/AM]. Po każdym naciśnięciu przycisku tryb zmienia się w następujący sposób DAB (Jeśli jest w wyposażeniu)/FM > AM > DAB (Jeśli jest w wyposażeniu)/FM.

Przycisk MEDIA

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do ekranu odtwarzania multimediów. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyświetlić ekran bramki Media.

Przycisk ASEEK/TRACKD

Krótkie naciśnięcie;

Gdy przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany;

1260.png (Przycisk programowalny)

Naciśnij, aby przejść do menu [3458.png - Przycisk niestandardowy]. Po ustawieniu żądanej funkcji naciśnij ten przycisk w celu użycia żądanej funkcji. Po zaprogramowaniu należy go nacisnąć i przytrzymać w celu wejścia do menu [3469.png - Przycisk niestandardowy].

Przycisk SETUP

Naciśnij, aby przejść do menu [Ustawienia].

1271.png pokrętło (Jeśli jest w wyposażeniu)

Schowany przycisk RESET

Wciśnij w celu zresetowania urządzenia.

Sterowanie zdalne przy pomocy kierownicy

Funkcje zdalnego sterowania dostępne na kierownicy mogą się różnić w zależności od modelu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z dołączoną skróconą instrukcją obsługi.

1283.png Przycisk (Tryb)

1298.png Przycisk (Voice)

Przycisk +/- (Głośność)

Zwiększa lub zmniejsza poziom głośności.

1312.png Przycisk (Wycisz)

Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk.

Przycisk W/S

Krótkie naciśnięcie;

Gdy przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany;

1324.png przycisk

Krótkie naciśnięcie;

Gdy przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany;

1335.png przycisk