Nawigacja

Wybierz typ

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk [SETUP]. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ1>.

OS_POL_180_191023.png

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk [SETUP]. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ2>.

CN7_POL_160_200918.png