Blue Link

Przed rozpoczęciem korzystania z Blue Link®

Co to jest Blue Link?

Jest to usługa telematyki oparta na systemie IT najnowszej technologii, zapewniającym większy komfort i przyjemność jazdy oraz bezpieczeństwo funkcji, zabezpieczenia, diagnostykę pojazdu, zdalne sterowanie a nawet funkcje synchronizacji ze smartfonem.

Dzięki Blue Link możesz cieszyć się inteligentnym kierowaniem samochodu.

Co to jest Telematyka?

Słowo „Telematyka” wywodzi się z połączenia słów telekomunikacja i informatyka. Odnosi się do systemu informatycznego, który zapewnia różne informacje o jeździe za pośrednictwem wbudowanego terminalu, poprzez analizę poszczególnych symptomów i stanu jazdy. Zapewnia to większe bezpieczeństwo i wygodę jazdy.

Informacje o przesyłaniu i odbieraniu fal radiowych

Połączenie z Centrum Blue Link lub bezprzewodowa transmisja danych może zostać zakłócona w następujących miejscach.

Aby uzyskać informacje o stanie transmisji/odbioru fal radiowych, zapoznaj się ze stanem wyświetlanym na ekranie Blue Link.

Zaleca się korzystanie z systemu Blue Link, kiedy na ikonie anteny (bluelink%20antenna%20icon_DH%20USA.png/ICON_DN8_64.png) widocznych jest cztery lub więcej pasków.

Miejsca, w których mogą występować zakłócenia odbioru usługi Blue Link w zależności od stanu przesyłania/odbioru:

Korzystanie z usług Blue Link

Przygotowanie do korzystania z usługi Blue Link®

Możesz korzystać z takich funkcji Blue Link, jak Wyślij do samochodu (POI), Diagnostyka pojazdu oraz z ustawień Blue Link. Aby korzystać z funkcji Blue Link, należy najpierw aktywować usługę. Za korzystanie z usługi Blue Link może być pobierana oddzielna opłata, a funkcje usługi mogą się różnić w zależności od posiadanego planu usługi.

 1. Wybierz opcję [AEPE_HOME.png] > [Blue Link].

OS_POL_67_191023.png

Głosowe wyszukiwanie lokalne Blue Link®

Co to jest Głosowe wyszukiwanie lokalne Blue Link®?

Dzięki usłudze sieciowej Blue Link można wyszukiwać nazw miejsc zapewnianych przez HERE poprzez polecenia głosowe.

Głosowe wyszukiwanie lokalne Blue Link służy do wyszukiwania nazw miejsc za pomocą usług sieciowych; funkcja ta dostępna jest tylko w przypadku połączenia z siecią komunikacyjną.

Uruchamianie głosowego wyszukiwania lokalnego Blue Link®

 1. Naciśnij [1017.png] na pilocie w kierownicy.
 2. Powiedz „Search address” (Wyszukaj adres) lub „Find POI” (Znajdź POI). Nastąpi przejście do ekranu głosowego wyszukiwania lokalnego Blue Link.

1852.png

1 Przykładowe polecenie

Wyświetla przykład polecenia wyszukiwania miejsca.

2 Przycisk zakończenia

Kończy głosowe wyszukiwanie lokalne Blue Link.

,Uwaga

Funkcja ta nie jest obsługiwana w języku innym niż angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i holenderski. Jeśli aktualnie wybrany język nie obsługuje tej funkcji, zmień język systemu na jeden z powyższych języków.

Zabezpieczenia Blue Link®

Powiadomienie o alarmie

W przypadku aktywacji alarmu w pojeździe funkcja ta automatycznie wyśle powiadomienie przez wiadomość push w aplikacji mobilnej.

Wyślij do pam. pojazdu (POI)

Można sprawdzić informacje o Miejscach, otrzymane z aplikacji Blue Link na smartfonie. Aby korzystać z funkcji „Wyślij do pam. pojazdu (POI)”, należy najpierw zarejestrować się w usłudze Blue Link.

Wyświetl obszar Wyślij do pam. pojazdu (POI)

 1. Wybierz opcję [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Wyślij do pam. pojazdu (POI)].

OS_POL_69-1_191023.png

 1. Wybierz żądaną pozycję na liście POI i naciśnij [Ustaw punkt docelowy], aby ustawić daną lokalizację jako miejsce docelowe. Przechodzi do ekranu Ustaw miejsce docelowe.

OS_POL_69-2_191023.png

Usuwanie pozycji Wyślij samochód do (POI)

 1. Wybierz opcję [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Wyślij do pam. pojazdu (POI)] > [Menu] > [Usuń].
 2. Po wybraniu listy, która ma zostać usunięta naciśnij przycisk [Usuń].

OS_POL_70-1_191023.png

Diagnostyka pojazdu

Funkcja Diagnostyki pojazdu automatycznie wykonuje diagnostykę samochodu użytkownika po wyświetleniu na panelu przyrządów lampki ostrzegawczej i przedstawia na ekranie kierowcy szczegółowe informacje o usterce pojazdu.

 1. Wybierz opcję [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Diagnostyka pojazdu].

OS_POL_70-2_191023.png

 1. Naciśnij [Zamknij], aby zamknąć ekran.

,Uwaga

W przypadku nieudanej diagnostyki pojazdu zostanie ona automatycznie wykonana ponownie po uruchomieniu pojazdu.

Ustawienia Blue Link®

Aktywacja usługi (jeśli usługa nie jest aktywna)

Po zakupie samochodu należy aktywować (zarejestrować się) usługi Blue Link, aby móc korzystać z dowolnej funkcji usług Blue Link, w tym z Diagnostyki pojazdu, Wyślij do pam. pojazdu oraz Wirtualnego asystenta.

Wybierz opcję [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Ustawienia Blue Link] > [Aktywuj Blue Link].

OS_POL_71_191023.png

,Uwaga

 • Aktywacja może trwać do pięciu minut.
 • Nie wyłączaj silnika podczas aktywacji.
 • W przypadku niepowodzenia aktywacji, skontaktuj się autoryzowanym dealerem Hyundai.
 • Podczas aktywacji usługi nie będą działać przyciski funkcyjne w głównym urządzeniu.

Aktywacja usługi (po wygaśnięciu usługi)

Jeśli skończył się okres korzystania z usług Blue Link, funkcje usługi Blue Link (Diagnostyka pojazdu, Wyślij do pam. pojazdu oraz Wirtualny asystent) nie będą dostępne.

OS_POL_72_191023.png

Informacje o modemie

Funkcja ta jest używana do wyświetlania informacji o modemie IMEI.

Wybierz opcję [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Ustawienia Blue Link] > [Informacje o modemie].

OS_POL_73_191023.png