Pozostałe

Projekcja telefonu

Co to jest Android Auto/Apple CarPlay?

Bezpieczne korzystanie ze smartfona podczas jazdy. Na wyświetlaczu urządzenia multimedialnego mogą być wyświetlane i obsługiwane różne funkcje smartfona (np. nawigacja, wykonywanie połączeń, słuchanie muzyki, itp.)

Kiedy urządzenie jest połączone, na wyświetlaczu pojawia się ikona Android Auto/Apple CarPlay. Dostępne funkcje i działania zależą od modelu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Google lub Apple.

Uwagi

[Android Auto]

[Apple CarPlay]

Korzystanie z aplikacji Android Auto lub Apple CarPlay

  1. Należy upewnić się, czy zostały użyte oryginalne kable USB, dostarczone przez producenta telefonu.
  2. Uruchom aplikację [Android Auto] lub [Apple CarPlay] z ekranu [Strona główna].
  3. Dostępne są teraz opcje takie jak nawigacja, muzyka i połączenia telefoniczne.

UWAGA

UWAGA — Android Auto

UWAGA — Apple CarPlay