Nastavenie

Nastavenia

Môžete upraviť všetky nastavenia systému.

Niektoré funkcie sa môžu líšiť od samotného produktu v závislosti od modelu, voliteľnej verzie a krajiny.

Stlačte tlačidlo [SETUP] na hlavnej jednotke.

OS_SLK_180_191028.png