Asist. systém vodiča (ak je vo výbave)

Asist. systém vodiča

  1. Stlačte [SETUP] > [Vozidlo] > [Asist. systém vodiča].

OS_SLK_92%2c182_191028.png

  1. Vyberte požadované položky.