Rádio

Počúvanie AM

 1. Na hlavnej jednotke stlačte tlačidlo [RADIO].
 2. Na obrazovke stlačte [Pásmo] > [AM].

Na obrazovke sa zobrazujú najpočúvanejšie AM stanice.

OS_SLK_150-1_191028.png

OS_SLK_150-2_191028.png

,Poznámka

Zakaždým, keď na hlavnej jednotke stlačíte tlačidlo [RADIO], zmení sa režim v poradí AM > DAB(ak je vo výbave)/FM > AM.

Automatické ladenie

Na hlavnej jednotke stlačte [A SEEK/TRACK D] alebo [S/W]. Vyhľadá a prehrá predchádzajúcu alebo nasledujúcu dostupnú stanicu.

Manuálne ladenie (ak je vo výbave)

Ladenie Obľúbených staníc

Stlačte [Obľúbené], potom vyberte frekvenciu, ktorú chcete počúvať.

Otvorenie zoznamu staníc usporiadaného podľa číselného poradia

Môžete vidieť zoznam staníc s vynikajúcim signálom.

 1. Na obrazovke stlačte [Pásmo] > [AM].
 2. Stlačte tlačidlo [Zoznam].

OS_SLK_151_191028.png

Automatické vyhľadávanie

Táto funkcia umožňuje automatické vyhľadávanie rádiových staníc s vynikajúcim signálom.

 1. Na obrazovke stlačte [Pásmo] > [AM].
 2. Stlačte tlačidlo [Zoznam].
 3. Stlačte tlačidlo [Obnoviť].

OS_SLK_152-1_191028.png

,Poznámka

Ak chcete uložiť stanice do ponuky [Obľúbené], stlačte [1176.png].

Ukladanie obľúbených frekvencií AM

Slúži na manuálne uloženie zvolenej frekvencie do požadovaného zoznamu obľúbených frekvencií.

 1. Na obrazovke stlačte [Pásmo] > [AM].
 2. Zvoľte frekvenciu, ktorú chcete uložiť.
 3. Stlačte tlačidlo [Obľúbené].
 4. Stlačte želané predvolené číslo. Ak chcete prepísať už existujúce nastavenie, stlačte a podržte príslušné číslo obľúbenej položky.

OS_SLK_152-2_191028.png