PHEV (len PHEV vozidlá)

PHEV (Plug-in hybridné elektrické vozidlo)

Informácie o Plug-in hybrid

Hybridné vozidlo flexibilne využíva energiu z elektrického systému a energiu z motora v závislosti od efektivity jazdy.

Spúšťanie režimu Plug-in hybrid

Na obrazovke [Štartovacia obrazovka] stlačte tlačidlo [PHEV].

DN8_PHEV-1_slk_190528.png

Ponuka režimu Plug-in hybrid

Ponuka režimu Plug-in hybrid obsahuje 5 častí: [Dojazd EV], [Energie], [Manažment nabíjania], [Režim jazdy Eko], [Tok energie].

1281.png

1 [Dojazd EV]: Na mape zobrazuje maximálny dojazd.

2 [Energie]: Zobrazuje aktuálny stav batérie.

3 [Manažment nabíjania]: Kliknutím prejdete na ponuku [Manažment nabíjania].

4 [Režim jazdy Eko]: Kliknutím prejdete na ponuku [Režim jazdy Eko].

5 [Tok energie]: Kliknutím prejdete na ponuku [Tok energie].

Režim jazdy Eko

V tomto okne sa zobrazujú informácie o spotrebe paliva a jej história v závislosti od štýlu jazdy.

Spotreba paliva

V tomto okne sa zobrazujú informácie o spotrebe paliva v závislosti od štýlu jazdy.

Stlačte [PHEV] > [Režim jazdy Eko] > [Spotreba paliva].

1302.png

1 [Spotreba paliva]: Zobrazuje informácie o spotrebe paliva. (Graf sa aktualizuje každé 2 minúty a 30 sekúnd)

2 [Ø]: Zobrazuje priemernú spotrebu paliva v závislosti od štýlu jazdy.

3 [Reset]: Vynulovanie informácií zobrazených v grafe spotreby paliva.

,Poznámka

Graf spotreby paliva sa vynuluje po vypnutí systému.

História

Zobrazuje dátum, vzdialenosť a spotrebu predchádzajúcich jázd.

Stlačte [PHEV] > [Režim jazdy Eko] > [História].

DN8_244_slk_190624.png

Energie

Zobrazuje podrobné informácie o batérii.

Stlačte [PHEV] > [Energie].

1355.png

1 [Celk. dojazd]: Zobrazuje celkový dojazd, ktorý závisí od nabitia batérie a množstva paliva v nádrži.

2 [Elektrický]: Zobrazuje maximálny dojazd v závislosti od aktuálneho nabitia batérie.

3 [Benzinový]: Zobrazuje maximálny dojazd v závislosti od množstva paliva v nádrži.

4 [Akumulátor]: Zobrazuje aktuálne nabitie batérie.

5 Zobrazuje odhadovaný čas nabíjania v prípade pripojenia nabíjačky.

,Poznámka

Ak je nabíjačka pripojená, zobrazuje sa zostávajúci čas do plného nabitia.

Tok energie

V tomto okne sa zobrazuje tok energie do každého komponentu v závislosti od štýlu jazdy.

Stlačte [PHEV] > [Tok energie].

2233.png

1 Zobrazuje stav jazdy vozidla s hybridným pohonom.

2 Zobrazuje tok energie medzi komponentmi vozidla.

Stav vozidla s hybridným pohonom

Voľnobeh

Vozidlo vo voľnobehu a bez prísunu energie.

6_slov_HMC_idle_mode.png

Hybridný režim

Počas jazdy sa využíva spaľovací motor aj elektromotor.

7_slov_HMC_Hybrid_mode.png

Režim spaľovacieho motora

Na pohon vozidla sa využíva spaľovací motor.

8_slov_HMC_Engine_mode.png

Dobíjanie v režime spaľovacieho motora

Na pohon vozidla a na dobíjanie batérie sa súčasne využíva spaľovací motor.

9_slov_HMC_Charging_in_engine_mode.png

Dobíjanie batérie 1

Počas voľnobehu sa na dobíjanie batérie využíva spaľovací motor.

10_slov_Battery_charging_1.png

Dobíjanie batérie 2

Na dobíjanie batérie sa využíva energia z brzdenia.

11_slov_Battery_charging_2.png

Brzdenie motorom

Na spomalenie vozidla sa využíva spaľovací motor.

12_slov_HMC_Engine_brake.png

Režim elektromotora

Na pohon elektromotora, ktorý poháňa vozidlo, sa využíva batéria. Spaľovací motor sa nevyužíva.

13_slov_HMC_Electric_mode.png

Dobíjanie v režime elektromotora

Spaľovací motor dobíja batériu a zároveň elektromotor poháňa vozidlo.

14_slov_HMC_Charging_in_electric_mode.png

Dobíjanie batérie 3

Na dobíjanie batérie sa využíva spaľovací motor a súčasne energia z brzdenia.

15_slov_HMC_Battery_charging_3.png

Dobíjanie počas brzdenia motorom

Spaľovací motor sa využíva na spomalenie vozidla a energia zo spomalenia sa zároveň využíva na dobíjanie batérie.

16_slov_HMC_Charging_when_engine_braking.png

Dojazd EV

Zobrazuje maximálny dojazd na mape.

Stlačte [PHEV] > [Dojazd EV].

8_slov_PHEV_EV_list.png

Manažment nabíjania

Nastavenia nabíjania

Táto funkcia je automaticky nastavená tak, aby začala dobíjať batériu v naplánovanom čase vo vybraný deň.

Nastavenie času odjazdu

Nastavenie plánovaného času odjazdu pre plán nabíjania.

  1. Stlačte [PHEV] > [Manažment nabíjania] > [Nastavenia nabíjania] > [Ďalšia jazda].
  2. Stlačte [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

1706.png

1 Ak nechcete použiť tieto nastavenia, stlačte toto tlačidlo.

2 Zmena nastavení.

  1. Ak stlačíte [OK], nastaví sa požadovaný čas odjazdu.

10_slov_PHEV_Departure_time_popup.png

Naplán. nabíjanie

V naplánovanom nabíjaní môžete nastaviť časy mimo špičky.

  1. Stlačte [PHEV] > [Manažment nabíjania] > [Nastavenia nabíjania] > [Naplán. nabíjanie].
  2. Stlačte [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

11_slov_PHEV_scheduled_charging.png

Nabíjací prúd

Môžete vybrať vhodný nabíjací prúd pri používaní AC nabíjačky (stanica) a prenosnej AC nabíjačky.

Stlačte [PHEV] > [Manažment nabíjania] > [Nabíjací prúd].

12_slov_PHEV_charging_current.png