Ostatné

Telefónne zobrazenie

Čo je Android Auto/Apple CarPlay?

Váš smartfón môžete bezpečne používať aj počas vedenia vozidla. Jednotlivé funkcie vášho smartfónu sa zobrazia na obrazovke multimediálneho zariadenia, kde ich môžete používať (napr. navigácia, uskutočnenie hovoru, počúvanie hudby atď.).

Počas pripojenia sa na obrazovke zobrazuje ikona Android Auto/Apple CarPlay. Dostupné funkcie a operácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Google alebo Apple.

Upozornenia

[Android Auto]

[Apple CarPlay]

Používanie funkcie Android Auto a Apple CarPlay

  1. Používajte len originálne USB káble, ktoré dodal výrobca mobilného telefónu.
  2. Prejdite do ponuky [Android Auto] alebo [Apple CarPlay] z obrazovky [Štartovacia obrazovka].
  3. Teraz môžete používať funkcie ako navigácia, hudba a telefón.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE - Android Auto

UPOZORNENIE - Apple CarPlay