Médiá

Prehrávanie hudby z USB

Môžete prehrávať hudobné súbory uložené na USB pamäťovom zariadení.

Pripojte zariadenie USB k príslušnému portu. Prehrávanie sa spustí automaticky.

OS_SLK_131%2c135-1%2c135-2_191028.png

,Poznámka

 • Ak si prajete prehrávať hudbu z USB počas prehrávania z iného zdroja, stlačte tlačidlo [MEDIA] > [Hudba z USB].
 • Na obrazovku so zoznamom ponuky prejdete stlačením tlačidla [Menu] > [Tituly tohto interpreta] alebo [Tituly tohto albumu].

Prehrať/Pozastaviť

Prehrávanie súboru môžete pozastaviť.

Na obrazovke stlačte tlačidlo [M].

Na obrazovke stlačte tlačidlo [d] pre opätovné prehranie.

Preskočiť

Môžete prehrať predchádzajúci alebo nasledujúci súbor.

Pozícia

Opis

Obrazovka

 • Stlačte tlačidlo [C/V].
 • Stlačením tlačidla [C] po 3 sekundách prehrávania sa aktuálny súbor spustí od začiatku.

Hlavná jednotka (Alebo diaľkové ovládanie na volante)

 • Stlačte tlačidlo [A SEEK/TRACK D] alebo [S/W].
 • Stlačením tlačidla [A SEEK] po 3 sekundách prehrávania sa aktuálny súbor spustí od začiatku.

Vyhľadávanie

Môžete pretáčať dozadu/dopredu do konkrétneho bodu súboru.

Pozícia

Opis

Obrazovka

Stlačte a podržte tlačidlo [C/V], na požadovanom mieste ho uvoľnite.

Hlavná jednotka (Alebo diaľkové ovládanie na volante)

Stlačte a podržte tlačidlo [A SEEK/TRACK D] alebo [S/W], na požadovanom mieste ho uvoľnite.

,Poznámka

Ak potiahnete požadovanú časť na ukazovateli alebo sa jej dotknete, prehrá sa hudba z vybranej časti.

Hľadanie (ak je vo výbave)

Súbor môžete prehrať priamo vyhľadávaním požadovaného súboru.

 1. Otáčaním ovládača [1365.png] môžete vyhľadať požadovaný súbor.
 2. Ak je zobrazený požadovaný súbor, stlačením ovládača [1377.png] daný súbor prehráte.

Skrytie aktuálneho súboru

Aktuálne prehrávaný súbor na USB môžete skryť.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_hide.png].

OS_SLK_133_191028.png

 1. Stlačte tlačidlo [Áno].

,Poznámka

 • Počas spracovania nie je k dispozícii zvuk.
 • Skryté súbory sú uložené v skrytom priečinku a možno ich zobraziť na počítači.

Zoznam

Požadovaný súbor môžete prehrať po jeho vyhľadaní v zozname súborov v ponuke USB.

 1. Stlačte tlačidlo [Zoznam].

OS_SLK_134-1_191028.png

 1. Po vyhľadaní kategórie stlačte požadovaný súbor.

Kategóriu môžete usporiadať podľa vlastností [Súbor], [Interpret], [Skladba], [Album] alebo [Nedávno pridané].

,Poznámka

 • Stlačením tlačidla [lx2_up.png] sa presuniete do vyššieho priečinka.
 • Ak chcete prehrať všetky súbory v priečinku, stlačte tlačidlo [Všetko].

Použitie ponuky zoznamu

 1. Na obrazovke zoznamu stlačte tlačidlo [Menu].

OS_SLK_134-2_191028.png

 1. Stlačte tlačidlo [Zobraziť aktuálny titul].

Obrazovka sa presunie k aktuálne prehrávanému zoznamu.

Náhodné prehrávanie

Súbory môžete prehrávať v náhodnom poradí.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_shuffle.png].

OS_SLK_131%2c135-1%2c135-2_191028.png

 1. Opätovným stlačením tlačidla [lx2_shuffle.png] náhodné prehrávanie vypnete.

Opakovať

Aktuálne prehrávaný súbor sa prehráva opakovane.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_repeat.png].

OS_SLK_131%2c135-1%2c135-2_191028.png

 1. Opakovaným stláčaním tlačidla [lx2_repeat.png] vyberte požadovaný režim.

Nastavenia zvuku

 1. Stlačte tlačidlo [Menu] > [Audio nastavenia].
 2. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Audio“.