EV (len elektromobily vozidlá)

EV (elektrické vozidlo)

Začíname s režimom EV (elektrické vozidlo)

Na obrazovke [Štartovacia obrazovka] stlačte tlačidlo [EV].

OS_SLK_222-1_191028.png

Obrazovka ponuky pre režim EV (elektrické vozidlo)

Ponuka EV (elektrické vozidlo) pozostáva z piatich častí: [Dojazd], [Manažment nabíjania], [Energie], [Režim jazdy Eko], [Nastavenia EV].

OS_SLK_222-2_191028.png

Dosah

Táto možnosť zobrazí jazdný dosah na mape.

Stlačte tlačidlo [EV] > [Dojazd].

OS_SLK_223_191028.png

Energie

Táto možnosť zobrazí podrobné informácie o energii a spotrebe energie.

Energie

Stlačte tlačidlo [EV] > [Energie].

OS_SLK_224_191028.png

V závislosti od aktuálnej kapacity batérie sa zobrazia nasledujúce informácie: rozsah jazdy, keď je zapnuté a vypnuté klíma, celkový zostávajúci výkon batérie a predpokladané časy nabíjania podľa typu nabíjania a limitu nabíjania.

,Poznámka

 • Keď pripojíte nabíjací kábel, zobrazí sa ostávajúci čas nabíjania podľa typu kábla.
 • Ak je funkcia klimatizácie vypnutá, rozsah jazdy sa zvyšuje.
 • Informácia [Bez klimatizácie] sa zobrazí len vtedy, keď je zapnutá funkcia klímy.
 • Formát nabíjania zobrazený na obrazovke sa môže líšiť v závislosti od vozidla a krajín.

Spotreba energie

Stlačte tlačidlo [EV] > [Energie] > [Menu] > [Spotreba energie].

OS_SLK_225_191028.png

,Poznámka

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, zobrazí sa hlásenie „Nízky stav batérie EV“.

Režim jazdy Eko

Táto možnosť zobrazí Eco úsporu a predchádzajúcu jazdnú históriu podľa jazdy vozidla.

Envirom. príspevok

Zobrazia sa informácie o ekologickom príspevku (vzdialenosť jazdy a redukcia oxidu uhličitého). Stlačte tlačidlo [EV] > [Režim jazdy Eko] > [Envirom. príspevok].

OS_SLK_226_191028.png

Prehľad spotreby paliva

Zobrazí sa dátum, vzdialenosť a spotreba v histórii predchádzajúcich jázd.

Stlačte tlačidlo [EV] > [Režim jazdy Eko] > [Prehľad spotreby paliva].

OS_SLK_227_191028.png

Manažment nabíjania

Čas nabíjania/klimatizácia

Táto funkcia umožňuje automatické spustenie nabíjania a prispôsobenie vnútornej teploty automatickým zapnutím klimatizácie vnútri vozidla vo vopred určenom vopred zvolenom čase dňa.

Nastavenia času odjazdu

Nastavuje predpokladaný čas odjazdu pre plán nabíjania.

 1. Stlačte tlačidlo [EV] > [Manažment nabíjania] > [Čas nabíjania/klimatizácia] > [Ďalšia jazda].
 2. Stlačte tlačidlo [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

67770.png

1 Ak nechcete používať dané nastavenia, stlačte toto tlačidlo.

2 Zmena nastavení.

 1. Keď stlačíte tlačidlo [OK], táto funkcia nastaví požadovaný čas odjazdu.

OS_SLK_228-2_191028.png

Naplán. nabíjanie

V naplánovanom nabíjaní môžete nastaviť časy mimo špičky.

 1. Stlačte tlačidlo [EV] > [Manažment nabíjania] > [Čas nabíjania/klimatizácia] > [Naplán. nabíjanie].
 2. Stlačte tlačidlo [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

OS_SLK_229-1_191028.png

Cieľová teplota

Táto funkcia pracuje vzhľadom na požadovaný čas odjazdu pri pripojení kábla.

 1. Stlačte tlačidlo [EV] > [Manažment nabíjania] > [Čas nabíjania/klimatizácia] > [Cieľová teplota].
 2. Stlačte tlačidlo [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

OS_SLK_229-2_191028.png

 1. Keď stlačíte tlačidlo [OK], táto funkcia nastaví požadované nastavenia.

Miesto nabíjania

Táto funkcia určuje nabíjanie na definovanom mieste.

Stlačte tlačidlo [EV] > [Manažment nabíjania] > [Miesto nabíjania] > [Použiť nabíjanie podľa miesta].

OS_SLK_230-1_191028.png

Limit na nabíjanie

Môžete nastaviť požadované obmedzenia nabíjania (nabíjačka na jednosmerný prúd, nabíjačka na striedavý prúd).

Stlačte tlačidlo [EV] > [Manažment nabíjania] > [Limit na nabíjanie].

OS_SLK_230-2_191028.png

Nabíjací prúd

Môžete vybrať vhodný nabíjací prúd pri používaní nabíjačky na striedavý prúd (stanica) a nabíjačky na striedavý prúd (prenosná).

Stlačte tlačidlo [EV] > [Manažment nabíjania] > [Nabíjací prúd].

OS_SLK_231_191028.png

Nastavenia EV

Režim Zima

Zimný režim zvýši jazdný výkon a výkon nabíjania jednosmerným prúdom v zime.

Stlačte tlačidlo [EV] > [Nastavenia EV] > [Režim Zima].

OS_SLK_232-1_191028.png

Výstraha

Ak vzdialenosť k cieľu prekročí dostupný dosah vozidla, zobrazí sa upozornenie na jazdný dosah vozidla.

Stlačte tlačidlo [EV] > [Nastavenia EV] > [Výstraha].

OS_SLK_232-2_191028.png

EV trasa

Na obrazovke môžete zobraziť trasu EV.

Stlačte tlačidlo [EV] > [Nastavenia EV] > [EV trasa].

OS_SLK_233_191028.png