Konfiguration

Ljud

Denna meny används för att justera ljudeffekterna för hela systemet. (Kan variera beroende på fordonstyp.)

  1. Tryck på [SETUP] > [Ljud].

OS_SWE_200_191030.png

  1. Välj önskade objekt.