Hyundai Live

Välj din typ

Tryck på [SETUP] på huvudenheten. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ1>.

OS_SWE_180_191030.png

Tryck på [SETUP] på huvudenheten. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ2>.

CN7_SWE_160_200918.png