Hyundai Live

Innan du använder Connected Services

Vad är Anslutna Tjänster?

Anslutna Tjänster (Connected Services) använder TomTom Live Service så att användare kan ta emot ytterligare information i sitt bilnavigationssystem genom det mobila telefonnätet.

Trafik

Ger exakt trafikinformation varannan minut. Om du anger en destination kan du erhålla en rekommendation att omberäkna rutten utefter trafikförhållandena.

Live POI (Intressepunkt)

Ger POI-sökresultat baserat på lokaliseringsinformation i realtid.

Väder

Levererar väderinformation och -prognoser för fem dagar samt väderinformation för de större europeiska städerna på kartan.

Live Parkering

Ger parkeringsinformation, och ger parkeringsinformation för de större europeiska städerna på kartan.

Live laddstationer / Live bränslestationer

Levererar sökresultat om laddning-/påfyllningsstationerna baserat på platsinformation i realtid.

Anslut telefonen för att använda Anslutna Tjänster (Connected Services)

 1. Aktivera en Wi-Fi hotspot på din mobiltelefon, och sök efter Wi-Fi nätverk. (för mer information, se bruksanvisningen för din mobiltelefon).

,Obs

Genom att skapa en hotspot för Wi-Fi kan du komma att debiteras ytterligare kostnader för data beroende på ditt abonnemang, i synnerhet i samband med dataroaming. Mobiltelefonens batteri kan ta slut snabbt, så överväg att ladda telefonen medan du använder Connected Services.

 1. Tryck [SETUP] > [Data/nätverk].
 2. Tryck på [Wi-Fi].

OS_SWE_76%2c210_191030.png

 1. Tryck på [Wi-Fi]. Välj önskat nätverk. Om du vill ansluta till Wi-Fi nätverket manuellt, tryck på [Lägg till Wi-Fi-nätverk]. I synnerhet för att ansluta till ett dolt Wi-Fi-nätverk.

,Obs

När du ansluter till nätverket för första gången visas ett fönster med ett meddelande angående informationsdelning. Läs noga igenom detta och tryck sedan på [Aktivera].

Trafikinformation

Aktuell trafik-/väghändelseinformation visas i trafikinformationslistan. Denna funktion kan komma att ej beaktas beroende på tillstånd.

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Trafikinfo].

OS_SWE_77-1_191030.png

 1. Välj önskade objekt.

OS_SWE_77-2_191030.png

Live-POI (Intressepunkt)

Du kan ange en POI som destination genom att använda olika sökmetoder.

Söka POI efter [Nära aktuell position] eller [Nära destination]

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live-POI].
 2. Ange namn på önskad POI (Point of Interest; intressepunkter) och tryck på [OK].

OS_SWE_78_191030.png

 1. Tryck på [Nära aktuell position] eller [Nära destination].
 1. Välj önskad destination.
 2. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Söka POI efter [Nära markören]

 1. Tryck en längre tid på önskat kartområde. Vald punkt kommer att centreras på skärmen och scrollmarkören kommer att visas.

DN8_78-1_swe_190624.png

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live-POI].
 2. Ange namn på önskad POI (Point of Interest; intressepunkter) och tryck på [OK].
 3. Tryck [Nära markören]: Söker POI nära scroll markerings positionen.
 4. Välj önskad destination.
 5. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Söka POI efter [Nära centrum]

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live-POI].
 2. Ange namn på önskad POI (Point of Interest; intressepunkter) och tryck på [OK].
 3. Tryck [Nära centrum].

OS_SWE_79-2%2c84-2%2c86-1_191030.png

 1. Fyll i önskat stadsnamn och tryck på [OK].
 2. Välj önskad destination.
 3. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Väder

Denna funktion tillhandahåller en väderprognos för aktuell samt nästföljande dag, för aktuell position samt destination.

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Väder] > [Aktuell position] or [Destination].
 1. Tryck på önskad lista för mer väderinformation.

OS_SWE_80_191030.png

Ställa in Favoriter

Om dina favoritplatser redan har sparats i menyn [Favoriter] kan du enkelt se väderinformationen för dina favoritplatser.

Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Väder] > [Favoriter].

OS_SWE_81_191030.png

,Obs

Du kan också lägga till nuvarande position eller destination till favourites.

Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Aktuell position] or [Destination] > [lx2_favourite%20white.png] i listan.

Radera Favourites

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Väder] > [Favoriter] > [Meny] > [Ta bort].

OS_SWE_82_191030.png

 1. Välj önskat objekt och tryck sedan på [Ta bort] > [Ja].

,Obs

Du kan också ta bort favoriterna i [Favoriter] meny.

Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Väder] > [Aktuell position] or [Destination] > [icon_blue%20star_190313.png] i listan.

Live Parkering

Du kan ställa in en parkeringsplats som destination med olika sökmetoder. Du kan ställa in alternativet avancerad sökning genom att trycka på [Typ].

Denna ger parkeringsinformation, och ger parkeringsinformation för större europeiska städer på kartan.

Söka parkering efter [Nära aktuell position] eller [Nära destination]

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live Parkering].
 2. Tryck på [Nära aktuell position] eller [Nära destination].
 1. Välj önskad destination.
 2. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Söka parkering efter [Nära markören]

 1. Tryck en längre tid på önskat kartområde. Vald punkt kommer att centreras på skärmen och scrollmarkören kommer att visas.

DN8_83-1_swe_190624.png

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live Parkering] > [Nära markören].
 2. Välj önskad destination.
 3. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Söka parkering efter [Nära centrum]

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live Parkering] > [Nära centrum].

OS_SWE_79-2%2c84-2%2c86-1_191030.png

 1. Fyll i önskat stadsnamn och tryck på [OK].
 2. Välj önskad destination.
 3. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Live laddstationer (Live bränslestationer)

Du kan ställa in en laddstation som destination med olika sökmetoder.

Söka laddstationer (bränslestat.) efter [Nära aktuell position] eller [Nära destination]

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live laddstationer] eller [Live bränslestationer].
 2. Tryck på [Nära aktuell position] eller [Nära destination].
 1. Välj önskad destination.
 2. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Söker efter laddstationer (bränslestat.) med [Nära markören]

 1. Tryck en längre tid på önskat kartområde. Vald punkt kommer att centreras på skärmen och scrollmarkören kommer att visas.

DN8_84_swe_190624.png

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live laddstationer] eller [Live bränslestationer] > [Nära markören].
 2. Välj önskad destination.
 3. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Söker efter laddstationer (bränslestat.) med [Nära centrum]

 1. Tryck [lx2_home.png] > [Hyundai Live] > [Live laddstationer] eller [Live bränslestationer] > [Nära centrum].

OS_SWE_79-2%2c84-2%2c86-1_191030.png

 1. Fyll i önskat stadsnamn och tryck på [OK].
 2. Välj önskad destination.
 3. Följ steg 3 av “Adressökning” del.

Laddsstation (Endast EV-fordon)

 1. Tryck på [NAV] > [Laddsstation].

OS_SWE_57%2c86-2_191031.png

 1. Tryck på önskat objekt i listan.
 2. Följ steg 7 av “Sök efter POI genom [POI-kategori]” part.

Tillgänglighet för Connected Services efter land

JA Tillgänglig,/“nej”: Tillgänglighet vid tidpunkten för tryck 2016

ISO-kod

Land/territorium

Trafik

Väder

AD

Andorra

JA

JA

AL

Albanien

NEJ

JA

AT

Österrike

JA

JA

BA

Bosnien-Hercegovina

NEJ

JA

BE

Belgien

JA

JA

BG

Bulgarien

NEJ

JA

BY

Vitryssland

NEJ

JA

CH

Schweiz

JA

JA

CZ

Tjeckien

JA

JA

DE

Tyskland

JA

JA

DK

Danmark

JA

JA

EE

Estland

NEJ

JA

ES

Spanien

JA

JA

FI

Finland

JA

JA

FR

Frankrike

JA

JA

GB

Storbritannien

JA

JA

GI

Gibraltar

JA

JA

GR

Grekland

JA

JA

HR

Kroatien

NEJ

JA

HU

Ungern

JA

JA

IE

Irland

JA

JA

IS

Island

NEJ

JA

IT

Italien

JA

JA

LI

Liechtenstein

JA

JA

LT

Litauen

NEJ

JA

LU

Luxemburg

JA

JA

LV

Lettland

NEJ

JA

MC

Monaco

JA

JA

MD

Moldavien

NEJ

JA

ME

Montenegro

NEJ

JA

MK

Makedonien

NEJ

JA

NL

Nederländerna

JA

JA

NEJ

Norge

JA

JA

PL

Polen

JA

JA

PT

Portugal

JA

JA

RO

Rumänien

NEJ

JA

RS

Serbien

NEJ

JA

RU

Ryssland

JA

JA

SE

Sverige

JA

JA

SI

Slovenien

NEJ

JA

SK

Slovakien

JA

JA

SM

San Marino

JA

JA

TR

Turkiet

JA

JA

UA

Ukraina

NEJ

JA

VA

Vatikanen

JA

JA

ISO-kod

Land/territorium

Kameravarningar

POI live

AD

Andorra

JA

JA

AL

Albanien

NEJ

NEJ

AT

Österrike

JA

JA

BA

Bosnien-Hercegovina

NEJ

NEJ

BE

Belgien

JA

JA

BG

Bulgarien

JA

JA

BY

Vitryssland

NEJ

NEJ

CH

Schweiz

NEJ

JA

CZ

Tjeckien

JA

JA

DE

Tyskland

JA

JA

DK

Danmark

JA

JA

EE

Estland

JA

JA

ES

Spanien

JA

JA

FI

Finland

JA

JA

FR

Frankrike

JA

JA

GB

Storbritannien

JA

JA

GI

Gibraltar

JA

JA

GR

Grekland

JA

NEJ

HR

Kroatien

JA

JA

HU

Ungern

JA

JA

IE

Irland

JA

JA

IS

Island

NEJ

JA

IT

Italien

JA

JA

LI

Liechtenstein

NEJ

JA

LT

Litauen

JA

JA

LU

Luxemburg

JA

JA

LV

Lettland

JA

JA

MC

Monaco

JA

JA

MD

Moldavien

NEJ

NEJ

ME

Montenegro

NEJ

JA

MK

Makedonien

NEJ

NEJ

NL

Nederländerna

JA

JA

NEJ

Norge

JA

JA

PL

Polen

JA

JA

PT

Portugal

JA

JA

RO

Rumänien

JA

JA

RS

Serbien

JA

JA

RU

Ryssland

JA

JA

SE

Sverige

JA

JA

SI

Slovenien

JA

JA

SK

Slovakien

JA

JA

SM

San Marino

JA

JA

TR

Turkiet

NEJ

JA

UA

Ukraina

JA

JA

VA

Vatikanen

JA

JA

,Obs

 • Tillgängligheten för Connected Services kan ändras beroende på TomToms tjänstevillkor.
 • För att använda Connected Services måste du ansluta din mobiltelefon och använda mobiltelefonens mobildata.
 • Connected Services-data (trafik/kameravarning/väder/live-POI) behöver inte överensstämma med verkliga tillstånd.
 • Connected Services är gratis under de första 7 årens ägande. Efter detta krävs licensavgifter för att fortsätta använda tjänsterna.
 • Den anslutna tjänstens tillgänglighet kan komma att ändras i tjänsteförbättringssyfte utan föregående meddelande.