Konfiguration

Inställningar

Du kan ställa in alla inställningar i systemet.

Vissa funktioner kan skilja sig från den faktiska produkten, beroende på modell, alternativ och land.

Tryck på [SETUP] på huvudenheten.

OS_SWE_180_191030.png