Navigering

Leta efter destination

Adressökning

Du kan hitta destinationen genom att söka efter en adress.

 1. Tryck på [NAV] > [Adress].

OS_SWE_39-1%2c41%2c58-1_191030.png

OS_SWE_39-2%2c58-2_191030.png

 1. Ange landets namn, stad/postnummer, gata/nr., husnummer eller vägkorsning som motsvarar den önskade destinationen, tryck sedan på [OK].

OS_SWE_39-3_191030.png

 1. Tryck på [Starta rutt].

,Obs

Destinationen sparas automatiskt i [Tidigare destinationer] menyn. (Se “Tidigare destinationer” delen.)

POI-kategori

Du kan ange en POI som destination genom att använda olika sökmetoder.

 1. Tryck [NAV] > [POI-kategori] eller [NAV] > [POI namn].

OS_SWE_39-1%2c41%2c58-1_191030.png

 1. Tryck på en av sök metoder

Sök efter POI genom [POI-kategori]

 1. Tryck på [NAV] > [POI-kategori].

OS_SWE_42_191030.png

 1. Välj en av kategorierna.
 1. Välj en av underkategorierna.
 2. Tryck på föredragen POI.
 3. POI-listan Visas..
 1. Tryck på önskad position.
 1. Tryck på [Starta rutt].

Söka POI genom [POI namn]

 1. Tryck [NAV] > [POI namn].
 2. Välj önskat land.

OS_SWE_43_191030.png

 1. Ange namnet på önskad facilitet och tryck på [OK].
 2. POI-listan Visas..
 1. Följ steg 7 av “Sök efter POI genom [POI-kategori]” part.

Hyundai service

Du kan ange platser för Kia-återförsäljare som destination.

,Obs

Om live-tjänsten är ansluten, kan information om Kia återförsäljare sökas på servern.

Nära aktuell position

Du kan erhålla sökresultat nära din nuvarande position.

 1. Tryck på [NAV] > [Hyundai service] > [Nära aktuell position].

OS_SWE_44_191031.png

 1. Tryck på önskat objekt i listan.
 2. Följ steg 7 av “Sök efter POI genom [POI-kategori]” part.

Servicenamn

Du kan söka efter Hyundai återförsäljare genom att ange dess namn via tangentbordet.

 1. Tryck på [NAV] > [Hyundai service] > [Namn].
 2. Välj önskat land.

OS_SWE_45_191030.png

 1. Ange namn på Hyundai service och tryck på [OK].
 2. Listans namn på display.
 1. Följ steg 7 av “Sök efter POI genom [POI-kategori]” part.

,Obs

Informationen om Kia service faciliteter kanske inte motsvarar resultat från kartinformation, eftersom uppdaterat informationen kan tillhandahållas.

Koordinater

Du kan hitta en destination genom att ange koordinaterna för longitud och latitud.

 1. Tryck på [NAV] > [Koordinater].

OS_SWE_46_191030.png

 1. Ange koordinaterna och tryck på [OK].
 2. Följ steg 3 av “Adressökning” delen.

Tidigare destinationer

Du kan välja en tidigare sökt plats som din destination, respunkt eller startpunkt.

 1. Tryck på [NAV] > [Tidigare destinationer].

OS_SWE_47_191031.png

 1. Tryck på önskat objekt i listan.
 2. Följ steg 7 av “Sök efter POI genom [POI-kategori]” part.

Adressbok

Du kan välja destinationen från en plats som sparats i menyn [Adressbok]. I syfte att kunna använda denna funktion mer effektivt, bör destinationer du ofta besöker sparas i förväg.

Spara dem för det första i menyn [Adressbok] via destinationssökfunktionen.

 1. Tryck på [NAV] > [Adressbok] > [Favoriter] eller [Mina platser].

OS_SWE_48_191030.png

 1. Tryck på önskat objekt i listan.
 2. Följ steg 7 av “Sök efter POI genom [POI-kategori]” part.

Lägga till positionen i adressboken

Du kan lägga till aktuell position eller vald plats i adressboken.

 1. För att lägga till aktuell position, tryck på [lx2_quick%20open.png] > [Lägg till i adressbok] på kartvyn. För att lägga till vald plats, tryck på [Lägg till i adressbok] när du har sökt efter en destination eller skrollat på kartan.

OS_SWE_49-1_191030.png

 1. Ange önskat namn och tryck på [OK].

Exportera adressbok till USB

Denna funktion används för att exportera adressboken till en USB-minnesenhet.

 1. Anslut en USB-enhet till USB-porten.
 2. Tryck på [SETUP] > [Navigation] > [Mina data] > [Exportera adressbok till USB].

OS_SWE_49-2_191030.png

 1. Tryck på [Ja].

Importera adressbok från en USB-enhet

Denna funktion används för att importera en adressbok som sparats på en USB-minnesenhet.

 1. Anslut en USB-enhet till USB-porten.
 2. Tryck på [SETUP] > [Navigation] > [Mina data] > [Importera adressbok från USB].

OS_SWE_50-1_191030.png

 1. Tryck på [Ja].

OS_SWE_50-2_191030.png

 1. Tryck på [OK]. Tryck på [Visa] för att se den importerade adressboken.

,Obs

 • Den datamängd som är tillgänglig för att importera till en USB-enhet är begränsad baserat på antalet adressbokposter som stöds av navigeringssystemet.
 • Om de data som lagrats i USB-enheten använder olika koordinater från ditt navigationssystem, ändras det importerande plats.
 • Importfunktionen kan ändra favoritlistan samt adressboken som tidigare sparats.
 • Du rekommenderas att använda funktionen när importen har avslutats.
 • Importfunktionen kan inte stödjas enligt USB-formattyp.

Ändra adress bok

 1. Tryck på [NAV] > [Adressbok] > [Meny] > [Redigera].
 2. Välj artikeln för att ändra och tryck [lx2_pencil.png].

OS_SWE_51-1_191030.png

 1. Redigera önskat objekt.
 1. Tryck på [OK].

Radera adressbok

 1. Tryck på [NAV] > [Adressbok] > [Meny]> [Ta bort].

OS_SWE_51-2_191030.png

 1. Välj önskat objekt och tryck sedan på [Ta bort] > [Ja].

Planerade turer

Denna funktion kan användas för att ställa in en rutt med flera respunkter.

Du kan hitta destinationen till en plats som sparats i menyn [Adressbok]. I syfte att kunna använda denna funktion mer effektivt, bör destinationer du ofta besöker sparas i förväg.

Spara för det första i menyn [Planerade turer] via rutt-sökfunktionen. För detaljer, se “Spara resplanen i menyn [Planerade turer]” del.

Söka efter en resa

 1. Tryck på [NAV] > [Planerade turer].

OS_SWE_52_191030.png

 1. Välj önskat föremål.
 2. Tryck på [OK] > [OK] > [Starta rutt].

Radera resa

 1. Tryck på [NAV] > [Planerade turer] > [Meny] > [Ta bort].

OS_SWE_53_191030.png

 1. Välj önskat objekt och tryck sedan på [Ta bort] > [Ja].

Mina POI

Denna funktion används för att importera personliga POI-data, inklusive kartinformation (position, namn…) som sparats på en USB-minnesenhet. Datan kan därefter väljas som destination via menyn POI.

,Obs

Stödda POI-gruppformat:“.kml”/ “.gpx”.

Importera POI-data

 1. Lagra POI-fil inklusive kartinformation (position, namn…) från webbkarta på USB-minnesenhet.
 2. Anslut USB-enheten till USB-porten.
 3. Tryck på [SETUP] > [Navigation] > [Mina data] > [Importera Mina POI från USB].

OS_SWE_54-1_191030.png

 1. Tryck på [Ja]. Listan över POI-grupper visas.

OS_SWE_54-2_191030.png

 1. Välj önskad POI-fil.
 1. Tryck på [Importera]. POI-datan importeras.

OS_SWE_55-1%2c55-2_191030.png

 1. Tryck på [OK]. Tryck [Visa] för att visa dem importerade POI gruperna

,Obs

 • Om datan som lagrats på USB-enheten använder annat koordinatsystem med det aktuella systemet, kan den importerade positionen skilja sig från den befintliga.
 • Se till att POI-datan importeras normalt.

Hitta en destination via Mina POI

 1. Tryck på [NAV] > [Mina POI].
 2. Välj POI gruppen. POI-listan Visas..

OS_SWE_55-1%2c55-2_191030.png

 1. Tryck på önskat objekt i listan.
 2. Följ steg 7 av “Sök efter POI genom [POI-kategori]” part.

,Obs

Destinationen sparas automatiskt i [Tidigare destinationer] menyn. (Se “Tidigare destinationer” delen.)

Radera POI-data (eller grupp)

 1. Tryck på [NAV] > [Mina POI] (eller tryck på en POI-fil).
 2. Tryck på [Meny] > [Ta bort].
 3. Välj önskat objekt och tryck sedan på [Ta bort] > [Ja].

Ändra namn på POI-data (eller grupp)

 1. Tryck på [NAV] > [Mina POI] (eller tryck på en POI-fil).
 2. Tryck på [Meny] > [Redigera].
 3. Tryck på valfri POI-data (eller -fil).
 4. Ange nytt resa namn och välj [OK].

Laddsstation (Endast EV-fordon)

 1. Tryck på [NAV] > [Laddsstation].

OS_SWE_57%2c86-2_191031.png

 1. Tryck på önskat objekt i listan.
 2. Följ steg 7 av “Sök efter POI genom [POI-kategori]” part.

Hemskärm/Kontor/1~3 (Favorit)

Om du redan har sparat platserna för hem, arbete och favoriter I menyn [Favoriter] kan dessa enkelt hämtas genom att trycka på dem.

Först spara hem,arbete eller 1~3 (Favorit) i menyn [Navigation] genom destination sökfunktion.

Registrering hem, arbete eller 1~3 (Favorit)

 1. Tryck på [NAV].

OS_SWE_39-1%2c41%2c58-1_191030.png

 1. Tryck på [Hem], [Kontor] eller [Favorit 1~3].
 2. Välj önskad position via funktionen för destinationssökning.
 3. Tryck på [OK] när destinationssökningen är slutförd.

OS_SWE_39-2%2c58-2_191030.png

 1. Ange önskat namn och tryck på [OK]. Sparas i menyn [Hem], [Kontor] eller [Favorit 1~3] automatiskt.

Att hitta hem, arbete eller 1~3 (Favorit)

 1. Tryck på [NAV] > [Hem], [Kontor] eller [Favorit 1~3].
 2. Tryck på [Starta rutt].