Media

Spela upp USB-musik

Du kan spela upp musikfiler som sparats på ett USB-minne.

Anslut USB-minne till USB-porten Uppspelning startar automatiskt.

OS_SWE_131%2c135-1%2c135-2_191030.png

,Obs

 • För att spela upp USB-musik när en annan källa spelas upp, tryck på [MEDIA] > [USB-musik].
 • Tryck på [Meny] > [Titlar med den här artisten] eller [Titlar från det här albumet] för att flytta till listmenyskärmen.

Spela upp / Pausa

Du kan pausa filen som spelas upp.

Tryck på [M] på skärmen.

Tryck på [d] på skärmen för att spela upp den igen.

Skippa

Du kan spela upp föregående eller nästa fil.

Position

Beskrivning

Skärm

 • Tryck på [C/V].
 • Om du trycker på [C] efter 3 sekunders uppspelningstid, spelas aktuellt spår/fil upp från början.

Huvudenhet (eller ratt fjärrkontroll)

 • Tryck [A SEEK/TRACK D] eller [S/W].
 • Om du trycker på [A SEEK] efter 3 sekunders uppspelningstid spelas aktuellt spår/fil från början.

Sök

Du kan spola framåt/bakåt till en viss punkt i en fil.

Position

Beskrivning

Skärm

Tryck och håll nere [C/V] och släpp sedan upp på önskad plats.

Huvudenhet (eller ratt fjärrkontroll)

Tryck och håll nere [A SEEK/TRACK D] eller [S/W] och släpp sedan upp på önskad plats.

,Obs

När du drar eller trycker på en position på förloppsindikatorn börjar musiken spelas från denna position.

Leta (Om så utrustad)

Du kan spela upp filen direkt genom att söka efter önskad fil.

 1. Vrid [1365.png] fil/ställa in för att söka efter önskat fil.
 2. Om önskad fil visas, tryck på [1377.png] för att spela upp filen.

Dölj nuvarande fil

Du kan dölja den fil som spelar för närvarande via USB.

 1. Tryck på [lx2_hide.png].

OS_SWE_133_191030.png

 1. Tryck på [Ja].

,Obs

 • Ljud är inte tillgänglig medan bearbetning.
 • Dolda filer lagras i dolda mappen och det kan kontrolleras på datorn.

Lista

Genom att söka efter fillistan i USB-menyn kan du spela önskad fil.

 1. Tryck på [Lista].

OS_SWE_134-1_191030.png

 1. Tryck på önskad fil efter det att du har sökt efter en kategori.

Kategorin kan sorteras efter [Fil], [Artist], [Låt], [Album] eller [Senast tillagda].

,Obs

 • Tryck på [lx2_up.png] för att flytta till övre mappen.
 • För att spela hela filen i listan, tryck på [Alla].

Använda list menyn.

 1. Tryck på [Meny] i listskärmen.

OS_SWE_134-2_191030.png

 1. Tryck på [Visa aktuellt spår].

Skärmbilden flyttas till listan över den fil som spelas just nu.

Blanda

Du kan spela upp filer i slumpmässig ordning

 1. Tryck på [lx2_shuffle.png].

OS_SWE_131%2c135-1%2c135-2_191030.png

 1. Tryck [lx2_shuffle.png] igen för att stänga av slumpartat urval.

Repetera

Den fil som spelas upp för närvarande upprepas.

 1. Tryck på [lx2_repeat.png].

OS_SWE_131%2c135-1%2c135-2_191030.png

 1. Välj önskat läge genom att trycka på [lx2_repeat.png] upprepade gånger.

Ljudinställningar

 1. Tryck på [Meny] > [Ljudinställningar].
 2. För detaljer, se “Ljud” del.