Radio

Lyssna på AM

 1. Tryck på [RADIO] på huvudenheten.
 2. Tryck [Band] > [AM] på skärmen.

AM -skärmen tillhörande den senast lyssnade stationen visas.

OS_SWE_150-1_191030.png

OS_SWE_150-2_191030.png

,Obs

Varenda gång knappen [RADIO] på huvudenheten trycks, ändras läget i ordningsföljden AM > DAB(Om så utrustad)/FM > AM.

Autojustering

Tryck [A SEEK/TRACK D] eller [S/W] påhuvud enheten. Söker efter och spelar upp föregående/nästa station.

Manuell finjustering (Om så utrustad)

Favoritjustering

Tryck på [Favoriter], välj sedan den frekvens som du vill lyssna på.

Öppna stationslistan i numerisk ordning

Du kan se en lista över stationer med bram ottagning.

 1. Tryck [Band] > [AM] på skärmen
 2. Tryck på [Lista].

OS_SWE_151_191030.png

Automatisk sökning

Denna funktion låter dig söka automatiskt bland sändarstationerna med fantastisk mottagning.

 1. Tryck [Band] > [AM] på skärmen
 2. Tryck på [Lista].
 3. Tryck på [Uppdatera].

OS_SWE_152-1_191030.png

,Obs

Om du vill spara stationen på [Favoriter] menyn, tryck [1176.png].

Spara AM-förinställningar

Då sparas lyssnandefrekvensen manuellt till önskad förinställningslista.

 1. Tryck [Band] > [AM] på skärmen.
 2. Välj den frekvens som ska sparas.
 3. Tryck på [Favoriter].
 4. Tryck på önskat förinställningsnummer. Tryck samt håll nere respektive förinställningsnummer för att skriva over befintlig förinställning.

OS_SWE_152-2_191030.png