Hybrid (Endast hybrid-fordon)

Hybrid

Hybridinformation

Hybridfordonet använder flexibelt ström från elsystemet och kraft från motorn i enlighet för att effektivisera körförhållanden.

Starta hybridläge

Tryck på [Hybrid] i vyn [Hemskärm].

DN8_19-2%2c%20232_swe_190624.png

Menyvy för hybridläge

Hybridmenyn består av två delar: [Bränsleekonomi], [Energiflöde].

1115.png

1 [Bränsleekonomi]: Visar information om optimal bränsleförbrukning efter hur bilen körs.

2 [Energiflöde]: Visar statusen för kraftöverföringen för respektive komponent utefter hur fordonet körs.

Bränsleekonomi

Här anges bränsleförbrukningen utefter hur fordonet körs.

Tryck på [Hybrid] > [Bränsleekonomi].

1136.png

1 [Bränsleekonomi]: Visar information om bränsleförbrukningen. (Grafen uppdateras med 2 minuter och 30 sekunders mellanrum.)

2 [Genomsnitt]: Visar genomsnittlig bränsleförbrukning utefter hur fordonet körs.

3 [Återställ]: Återställer informationen för visad bränsleförbrukningsgraf.

,Obs

Grafen för bränsleförbrukning återställs när fordonets tändning stängs av.

Energiflöde

Nu visas statusen för kraftöverföringen för respektive komponent utefter hur fordonet körs.

Tryck på [Hybrid] > [Energiflöde].

1167.png

1 Visar körstatus för hybridfordonet.

2 Visar flödet i kraftöverföringen mellan de olika komponenterna.

Körstatus för hybridfordonet

Tomgångsläge

Fordonet befinner sig i tomgångsläge utan kraftöverföring.

6_swe_HMC_idle_mode.png

Hybridläge

Elmotorkraften och bensinmotorkraften används båda för att driva fordonet.

7_swe_HMC_Hybrid_mode.png

Motorläge

Motorkraften används för att driva fordonet.

8_swe_HMC_Engine_mode.png

Laddning i motorläge

Motorkraften används för att köra fordonet, och batteriet laddas samtidigt.

9_swe_HMC_Charging_in_engine_mode.png

Batteriladdning 1

När fordonet befinner sig i tomgångsläge används motorkraften för att ladda batteriet.

10_swe_Battery_charging_1.png

Batteriladdning 2

Inbromsningsenergin från inbromsning används för att ladda batteriet.

11_swe_Battery_charging_2.png

Motorbroms

Motorkraften används för att sakta ner fordonet.

12_swe_HMC_Engine_brake.png

Elektriskt läge

Batterikraften används för att driva motorn, som i sin tur driver fordonet. Motorns kraft används inte.

13_swe_HMC_Electric_mode.png

Laddning i elektriskt läge

Motorns effekt används för att ladda batteriet och elmotorns kraft används för att driva fordonet samtidigt.

14_swe_HMC_Charging_in_electric_mode.png

Batteriladdning 3

Såväl motorns kraft som inbromsningsenergin från bromsarna används för att ladda batteriet.

15_swe_HMC_Battery_charging_3.png

Laddning vid motorbroms

Motorkraften används för att sakta ner fordonet, och inbromsningsenergin används för att samtidigt ladda batteriet.

16_swe_HMC_Charging_when_engine_braking.png