PHEV (Endast PHEV-fordon)

PHEV (Plug-in Hybrid Eletriskt Fordon)

Plug-in hybridinformation

Hybridfordonet använder flexibelt ström från elsystemet och kraft från motorn i enlighet för att effektivisera körförhållanden.

Starta Plug-in hybridläget

Tryck på [PHEV] i vyn [Hemskärm].

DN8_PHEV-1_swe_190528.png

Menyskärmen för plug-in hybridläget

Plug-in hybridläget innehåller fem sektioner: [Eldrift], [Energi information], [Laddningshantering], [Eko körning], [Energiflöde].

1282.png

1 [Eldrift]: Visar hur långt man kan köra på kartan.

2 [Energi information]: Visar information om batteriet.

3 [Laddningshantering]: Går till menyn för [Laddningshantering].

4 [Eko körning]: Går till menyn för [Eko körning].

5 [Energiflöde]: Går till menyn för [Energiflöde].

Eko körning

Här visas information om bränsleförbrukning och körhistorik baserat på hur bilen har körts.

Bränsleekonomi

Här anges bränsleförbrukningen utefter hur fordonet körs.

Tryck på [PHEV] > [Eko körning] > [Bränsleekonomi].

1303.png

1 [Bränsleekonomi]: Visar information om bränsleförbrukningen. (Grafen uppdateras med 2 minuter och 30 sekunders mellanrum.)

2 [Genomsnitt]: Visar genomsnittlig bränsleförbrukning utefter hur fordonet körs.

3 [Återställ]: Återställer informationen för visad bränsleförbrukningsgraf.

,Obs

Grafen för bränsleförbrukning återställs när fordonets tändning stängs av.

Historik

Detta visar datum, avstånd och bränsleekonomi i tidigare körhistorik.

Tryck på [PHEV] > [Eko körning] > [Historik].

DN8_244_swe_190624.png

Energi information

Här visas information om batteriet.

Tryck på [PHEV] > [Energi information].

1356.png

1 [Räckvidd]: Visar avståndet fordonet kan köra med den aktuella bränslevolymen och batteriet.

2 [Elektriskt]: Visar avståndet fordonet kan köra med den aktuella batterinivån.

3 [Bränsle]: Visar avståndet fordonet kan köra med den aktuella bränslevolymen.

4 [Batteri]: Visar batteriets aktuella laddningsnivå.

5 Visar den förväntade laddningstiden när laddningskabeln är ansluten.

,Obs

När laddningskabeln är ansluten ser du hur lång tid det tar tills batteriet är fulladdat.

Energiflöde

Nu visas statusen för kraftöverföringen för respektive komponent utefter hur fordonet körs.

Tryck på [PHEV] > [Energiflöde].

2182.png

1 Visar körstatus för hybridfordonet.

2 Visar flödet i kraftöverföringen mellan de olika komponenterna.

Körstatus för hybridfordonet

Tomgångsläge

Fordonet befinner sig i tomgångsläge utan kraftöverföring.

6_swe_HMC_idle_mode.png

Hybridläge

Elmotorkraften och bensinmotorkraften används båda för att driva fordonet.

7_swe_HMC_Hybrid_mode.png

Motorläge

Motorkraften används för att driva fordonet.

8_swe_HMC_Engine_mode.png

Laddning i motorläge

Motorkraften används för att köra fordonet, och batteriet laddas samtidigt.

9_swe_HMC_Charging_in_engine_mode.png

Batteriladdning 1

När fordonet befinner sig i tomgångsläge används motorkraften för att ladda batteriet.

10_swe_Battery_charging_1.png

Batteriladdning 2

Inbromsningsenergin från inbromsning används för att ladda batteriet.

11_swe_Battery_charging_2.png

Motorbroms

Motorkraften används för att sakta ner fordonet.

12_swe_HMC_Engine_brake.png

Elektriskt läge

Batterikraften används för att driva motorn, som i sin tur driver fordonet. Motorns kraft används inte.

13_swe_HMC_Electric_mode.png

Laddning i elektriskt läge

Motorns effekt används för att ladda batteriet och elmotorns kraft används för att driva fordonet samtidigt.

14_swe_HMC_Charging_in_electric_mode.png

Batteriladdning 3

Såväl motorns kraft som inbromsningsenergin från bromsarna används för att ladda batteriet.

15_swe_HMC_Battery_charging_3.png

Laddning vid motorbroms

Motorkraften används för att sakta ner fordonet, och inbromsningsenergin används för att samtidigt ladda batteriet.

16_swe_HMC_Charging_when_engine_braking.png

Eldrift

Detta visar avståndet för möjlig körning på kartan.

Tryck på [PHEV] > [Eldrift].

8_swe_PHEV_EV_list.png

Laddningshantering

Laddningsinställningar

Den här funktionen är automatiskt inställd på att ladda batterierna på den schemalagda tiden du har valt.

Inställning av avfärdstiden

Ställ in den avsedda avgångstiden för laddningsschemat.

  1. Tryck på [PHEV] > [Laddningshantering] > [Laddningsinställningar] > [Nästa avfärd].
  2. Tryck på [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

1707.png

1 Om du inte vill använda inställningarna trycker du på den här knappen.

2 Ändrar inställningarna.

  1. När du trycker på [OK] sätts denna funktion till önskad avgångstid.

10_swe_PHEV_Departure_time_popup.png

Schemalagd laddning

Vid planerad laddning kan du ställa in inställningar för tider med lågt elpris.

  1. Tryck på [PHEV] > [Laddningshantering] > [Laddningsinställningar] > [Schemalagd laddning].
  2. Tryck på [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

11_swe_PHEV_scheduled_charging.png

Laddström

Du kan ställa in en lämplig laddström när du använder AC-laddare (station) och AC-laddare (bärbar).

Tryck på [PHEV] > [Laddningshantering] > [Laddström].

12_swe_PHEV_charging_current.png