Annat

Telefonprojicering

Vad är Android Auto / Apple CarPlay?

Använd din smarttelefon på ett säkert sätt medan du kör. Flera av din smarttelefons funktioner visas på och kan styras från mediaenhetens skärm (t.ex. navigering, ringa samtal, lyssna på musik osv.).

Vid anslutning visas en Android Auto/Apple CarPlay-ikon på skärmen. Tillgängliga funktioner och tillämpningar kan skilja sig åt beroende på modell.

För mer information, besök Googles eller Apples webbplats.

Varning

[Android Auto]

[Apple CarPlay]

Att använda Android Auto eller Apple CarPlay

  1. Se till att enbart använda original USB-kablar som tillhandahållits av mobiltillverkaren.
  2. Gå in i [Android Auto] eller [Apple CarPlay] fråne [Hemskärm] vyn.
  3. Nu är alla funktioner som t.ex. navigering, musik och telefon redo att användas.

OBS

OBS-Android Auto

OBS-Apple CarPlay