PHEV (Enkel PHEV-voertuigen)

PHEV (Plug-in Hybride elektrisch voertuig)

Plug-in Hybride informatie

Het hybride voertuig maakt op flexibele wijze gebruik van het elektrische systeem en de stroom van de motor overeenkomstig de efficiënte rijcondities.

Hybride start-plug-in-modus starten

Druk op [PHEV] op het [Startscherm]-scherm.

DN8_PHEV-1_dut_190528.png

Menuscherm voor Hybrid-modus plug-in

Het Plug-in Hybride-menu bestaat uit vijf secties: [Bereik EV], [Energie-informatie], [Oplaadbeheer], [ECO rijden], [Energiestroom].

1283.png

1 [Bereik EV]: geeft de afstand van mogelijk rijden op de kaart weer.

2 [Energie-informatie]: geeft de batterij-informatie weer.

3 [Oplaadbeheer]: gaat naar het menu [Oplaadbeheer].

4 [ECO rijden]: gaat naar het menu [ECO rijden].

5 [Energiestroom]: gaat naar het menu [Energiestroom].

ECO rijden

Hiermee worden de informatie over het brandstofverbruik en de eerdere rijhistorie weergegeven op basis van het rijgedrag van het voertuig.

Brandstofverbruik

Hiermee wordt informatie over het brandstofverbruik weergegeven afhankelijk van de rijstijl van het voertuig.

Druk op [PHEV] > [ECO rijden] > [Brandstofverbruik].

1304.png

1 [Brandstofverbruik]: geeft informatie over brandstofverbruik weer. (De grafiek wordt iedere 2 minuten en 30 seconden bijgewerkt.)

2 [Ø]: geeft het gemiddelde brandstofverbruik weer volgens het rijgedrag van het voertuig.

3 [Reset]: stelt informatie over de weergegeven brandstofverbruikgrafiek opnieuw in.

,Opmerking

De grafiek brandstofverbruik wordt gereset wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.

Geschiedenis

Dit geeft de datum, afstand en brandstofzuinigheid van de vorige rij-historiek weer.

Druk op [PHEV] > [ECO rijden] > [Geschiedenis].

DN8_DUT_244_190619.png

Energie-informatie

Dit toont de gedetailleerde informatie over de batterij-informatie.

Druk op [PHEV] > [Energie-informatie].

1357.png

1 [Totaal bereik]: geeft de afstand van mogelijk rijden met huidige benzine en batterij weer.

2 [Elektrisch]: geeft de afstand van mogelijk rijden met de huidige resterende batterij weer.

3 [Benzine]: geeft de afstand van mogelijk rijden met de huidige resterende benzine weer.

4 [Batterij]: geeft het laadniveau van de huidige batterij aan.

5 Geeft de verwachte laadtijd weer terwijl de laadkabel wordt aangesloten.

,Opmerking

Wanneer de laadkabel is aangesloten, wordt de resterende tijd tot volledige lading weergegeven.

Energiestroom

Geeft de status van de voedingslevering weer voor iedere component volgens de rijstijl van het voertuig.

Druk op [PHEV] > [Energiestroom].

2275.png

1 Geeft de rijstatus van het hybride voertuig weer.

2 Geeft de stroom van vermogensoverdracht tussen de componenten weer.

Rijstatus van het hybride voertuig

Vrijstandmodus

Het voertuig staat in de vrijstandmodus zonder levering van vermogen.

6_dutch_HMC_idle_mode.png

Hybride modus

Het vermogen van de motor en het vermogen van de motor worden beide gebruikt voor het besturen van het voertuig.

7_dutch_HMC_Hybrid_mode.png

Engine-modus

Het vermogen van de motor wordt gebruikt voor het besturen van het voertuig.

8_dutch_HMC_Engine_mode.png

Opladen in motormodus

Het vermogen van de motor wordt gebruikt om het voertuig te besturen en de accu wordt tegelijkertijd opgeladen.

9_dutch_HMC_Charging_in_engine_mode.png

Accu opladen 1

Terwijl het voertuig zich in de standby-stand bevindt, wordt het vermogen van de motor gebruikt voor het opladen van de accu.

10_dutch_Battery_charging_1.png

Accu opladen 2

De vertragingsenergie van het remmen wordt gebruikt om de accu op te laden.

11_dutch_Battery_charging_2.png

Motorrem

Het motorvermogen wordt gebruikt om het voertuig te vertragen.

12_dutch_HMC_Engine_brake.png

Elektrische modus

Het accuvermogen wordt gebruikt om de motor aan te drijven, die het voertuig aandrijft. Het vermogen van de motor wordt niet gebruikt.

13_dutch_HMC_Electric_mode.png

Opladen in elektrische modus

De stroom van de motor wordt gebruikt om de accu op te laden en de stroom van de elektrische motor voor het rijden met het voertuig, tegelijkertijd.

14_dutch_HMC_Charging_in_electric_mode.png

Accu opladen 3

Zowel het vermogen van de motor als de vertragingsenergie van het remmen worden gebruikt voor het opladen van de batterij.

15_dutch_HMC_Battery_charging_3.png

Opladen tijdens remmen op de motor

Het vermogen van de motor wordt gebruikt om het voertuig te vertragen en de vertragingsenergie wordt gebruikt om de batterij tegelijkertijd op te laden.

16_dutch_HMC_Charging_when_engine_braking.png

Bereik EV

Dit geeft de afstand weer dat u kunt rijden op de kaart.

Druk op [PHEV] > [Bereik EV].

8_dutch_PHEV_EV_list.png

Oplaadbeheer

Oplaadinstellingen

Deze functie wordt automatisch ingesteld om te beginnen met het opladen van de batterij op de geplande tijd van de dag die u hebt geselecteerd.

Instellingen voor vertrektijd

Stel de geplande starttijd in voor het oplaadschema.

  1. Druk op [PHEV] > [Oplaadbeheer] > [Oplaadinstellingen] > [Volgend vertrek].
  2. Druk op [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

1708.png

1 Indien u de instellingen niet wenst te gebruiken, druk op deze knop.

2 Wijzigt de instellingen.

  1. Als u op [OK] drukt, wordt deze functie ingesteld op de gewenste vertrektijd.

10_dutch_PHEV_Departure_time_popup.png

Gepland opladen

Wanneer u gepland laadt, kunt u de instellingen voor de daluren instellen.

  1. Druk op [PHEV] > [Oplaadbeheer] > [Oplaadinstellingen] > [Gepland opladen].
  2. Druk op [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

11_dutch_PHEV_scheduled_charging.png

Laadstroom

U kunt de juiste oplaadstroom selecteren door de AC-oplader (station) of de AC-oplader (draagbaar) te gebruiken.

Druk op [PHEV] > [Oplaadbeheer] > [Laadstroom].

12_dutch_PHEV_charging_current.png