Telefoon

Bluetooth® Draadloze technologie

Voor het gebruik van de Bluetooth Hands-free

Wat is Bluetooth Draadloze technologie?

Veiligheidsvoorschriften voor veilig rijden

Voorzichtig bij het aansluiten van een Bluetooth telefoon

Het koppelen en verbinden van het apparaat met een Bluetooth telefoon

Om de Bluetooth functie te kunnen gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat Bluetooth op uw telefoon aan staat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Als er geen telefoons gekoppeld zijn

 1. Druk op [lx2_home.png] > [Telefoon]. Of druk op [1349.png] op de afstandsbediening van het stuurwiel.
 1. Zoek op uw telefoon naar Bluetooth apparaten. (De standaard voertuignaam is ingesteld op de naam van het voertuig dat u hebt gekocht.)
 2. 1) Als de SSP (Secure Simple Pairing) niet wordt ondersteund, voer dan de sleutelcode in op uw Bluetooth apparaat. (De standaard sleutelcode is 0000.)

2) Als de SSP (Secure Simple Pairing) wél ondersteund wordt, druk dan op [Ja] op het pop-up scherm van uw Bluetooth apparaat.

 1. Bluetooth apparaat is aangesloten. De mobiele telefoon maakt contact en de oproeplijst wordt gedownload. Als de verbinding mislukt is, wordt er een foutmelding op het scherm weergegeven.

Wanneer een telefoon al gekoppeld is

 1. Druk op [lx2_home.png] > [Telefoon]. Of druk op [1373.png] op de afstandsbediening van het stuurwiel.
 2. Druk op het apparaat op het pop up scherm van de Bluetooth apparatenlijst Druk, als u met een additioneel apparaat wilt paren, op [Toevoegen]. Volg de stappen 3-4 van het gedeelte “Als er geen telefoons gekoppeld zijn".

Wanneer aan een additioneel apparaat gepaard wordt

 1. Druk op [SETUP] > [Verbinding mobiel] > [Bluetooth] > [Bluetooth-verbindingen].

OS_DUT_165-1_191014.png

 1. Selecteer het apparaat dat u wilt verbinden. Als er geen apparaat is waarmee u wilt verbinden, drukt u op [Toevoegen].

OS_DUT_165-2_191014.png

 1. Selecteer de service die u wilt verbinden, druk op [OK].
  Als u de Bluetooth verbindt, is de Hands-free verbinding enkel beschikbaar voor één Bluetooth verbinding. Maar Bluetooth audio wordt ondersteund voor multi-verbinding.

OS_DUT_165-3_191014.png

 1. Zoek op uw telefoon naar Bluetooth apparaten. (De standaard voertuignaam is ingesteld op de naam van het voertuig dat u hebt gekocht.)
 2. 1) Als de SSP (Secure Simple Pairing) niet wordt ondersteund, voer dan de sleutelcode in op uw Bluetooth apparaat. (De standaard sleutelcode is 0000.)

2) Als de SSP (Secure Simple Pairing) wél ondersteund wordt, druk dan op [Ja] op het pop-up scherm van uw Bluetooth apparaat. (Het popupscherm kan verschillen van de werkelijke informatie van het Bluetooth apparaat)

 1. Bluetooth apparaat is aangesloten. De mobiele telefoon maakt contact en de oproeplijst wordt gedownload. Als de verbinding mislukt is, wordt er een foutmelding op het scherm weergegeven.

,Opmerking

 • Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk een Bluetooth telefoon te koppelen wanneer het voertuig in beweging is. Parkeer het voertuig op een veilige plaats om een Bluetooth telefoon te koppelen. Het is mogelijk om maximaal 6 mobiele telefoons te koppelen. Om een nieuwe telefoon te koppelen wanneer er al 6 telefoons gekoppeld zijn, moet u eerst een eerder gekoppelde telefoon verwijderen.
 • Sommige functies worden wellicht niet ondersteund vanwege beperkte Bluetooth compatibiliteit tussen het systeem in de auto en de mobiele telefoon.
 • Wanneer een Bluetooth apparaat verbonden is, kan er geen nieuw apparaat gekoppeld worden. Ontkoppel eerst het verbonden Bluetooth apparaat als u een nieuwe telefoon wilt koppelen.

De verbonden telefoon ontkoppelen

 1. Druk op [SETUP] > [Verbinding mobiel] > [Bluetooth] > [Bluetooth-verbindingen].
 2. Ontkoppel de telefoon die u wilt ontkoppelen door te drukken op [Verbreken].

OS_DUT_166%2c204_191014.png

,Opmerking

Als u de ontkoppelde telefoon opnieuw wilt verbinden, selecteert u de ontkoppelde telefoon.

Bluetooth apparaten verwijderen

Als u niet langer een telefoon hoeft te gebruiken kunt u het verwijderen. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van een Bluetooth apparaat de gehele gesprekkenlijst en contactinvoer verwijderd wordt.

 1. Druk op [SETUP] > [Verbinding mobiel] > [Bluetooth] > [Bluetooth-verbindingen].
 2. Druk op [Apparaten verwijderen].

OS_DUT_167_191014.png

 1. Selecteer het gewenste apparaat en druk dan op [Wissen] > [Ja].

Bellen met het invoeren van het telefoonnummer

 1. Druk op [lx2_keypad.png] op het telefoonscherm en voer het telefoonnummer in met het toetsenbord.
 2. Druk op [lx2_hang%20on.png] op het telefoonscherm of [1531.png] op de stuurbediening.

,Opmerking

Als u het verkeerde nummer draait, kunt u op [lx2_delete.png] drukken om een cijfer van het ingevoerde nummer te verwijderen.

Bellen met opnieuw kiezen

Houd [lx2_hang%20on.png] op het telefoonscherm ingedrukt of [1595.png] op de stuurbediening.

,Opmerking

Opnieuw kiezen is niet mogelijk als er geen nummer in de lijst met uitgevoerde gesprekken staat.

Gesprek aannemen/weigeren

 1. Als er een inkomende oproep is zal er een pop-up bericht verschijnen.
 2. Druk op [Aannemen] in het pop-up bericht of op [1617.png] op de afstandsbediening van het stuur. Om een oproep te weigeren, selecteert u [Weigeren] in het pop-up bericht of [1626.png] op de afstandsbediening van het stuur. Als u een weigeringsbericht naar een inkomende oproep wilt verzenden, selecteert u [Bericht] in het pop-up bericht.

,Opmerking

 • Als de call-ID service beschikbaar is, zal het telefoonnummer van de beller weergegeven worden.
 • Indien het telefoonnummer van de beller in het telefoonboek opgeslagen is, wordt de naam van de beller op het apparaat weergegeven.
 • Het is mogelijk dat de informatie van de call-ID service niet altijd gekoppeld is aan het telefoonboek omdat het verwijst naar informatie van de mobiele provider.
 • In sommige mobiele telefoons wordt bij het ontvangen van een gesprek de functie [Weigeren] mogelijk niet ondersteund zijn.

Het gesprek wisselen naar de mobiele telefoon

 1. Als u de oproep wilt overschakelen naar de mobiele telefoon terwijl u op de handsfree telefoon van de auto spreekt, drukt u op [Naar mobiel] op het oproepscherm of houdt u [1650.png] ingedrukt op de afstandsbediening van het stuur. Zoals hieronder afgebeeld wordt het gesprek gewisseld naar de mobiele telefoon.

OS_DUT_169_191014.png

 1. Als u de oproep wilt overschakelen naar de handsfree telefoon van de auto terwijl u op de mobiele telefoon spreekt, drukt u op [Naar handsfree] op het scherm of houdt u [1684.png]
  ingedrukt op de afstandsbediening van het stuur. Het gesprek wordt gewisseld naar handsfree in de auto.

Een gesprek beëindigen

 1. Om een gesprek te beëindigen drukt u op [lx2_hang%20up.png] op het telefoonscherm of op [1708.png] op de stuurbediening.
 2. Het gesprek wordt beëindigd.

Het menu gebruiken tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u van de volgende menu-onderdelen gebruik maken.

1726.png

1 lx2_mute.png : Zet dempen van het volume van de microfoon aan/uit.

2 lx2_unmute.png : Stelt het volume van de microfoon in.

3 lx2_volume3.png : Gaat naar een scherm om ARS-nummers in te toetsen.

4 lx2_private.png : Wisselt een gesprek van de handsfree-set van de auto naar de mobiele telefoon.

5 lx2_end.png : Beëindigt een gesprek

,Opmerking

U kunt de informatie van het gesprek controleren tijdens een gesprek op het gesplitst scherm.

Gesprekkenlijst

Het voeren van een gesprek vanuit de gesprekkenlijst

 1. Druk op [lx2_history.png] op het telefoonscherm of [1828.png] op de stuurbediening.

OS_DUT_171_191014.png

 1. Druk op [Alle], [Uitgaand], [Aangenomen] of [Gemist].
 1. Druk op het telefoonnummer dat u wenst te bellen.

,Opmerking

In sommige mobiele telefoons wordt de gesprekkenlijst mogelijk niet opgeslagen.

Gesprekshistoriek downloaden

U kunt de informatie van de gesprekshistoriek downloaden van uw telefoon.

 1. Druk op [lx2_history.png] op het telefoonscherm.

OS_DUT_172-1_191014.png

 1. Druk op [Menu] > [Downloaden] > [Ja].

,Opmerking

 • Tot 50 ontvangen, gemaakte, en gemiste gesprekken uit de gesprekshistorieklijsten kunnen gedownload worden.
 • De functie Downloaden wordt wellicht in sommige mobiele telefoons niet ondersteund. Controleer of het Bluetooth-apparaat de functie Downloaden ondersteunt.

Contacten

Het voeren van een gesprek vanuit contacten

 1. Druk op [lx2_addressbook.png] op het telefoonscherm. De contactpersonen worden op het scherm getoond.

OS_DUT_172-2_191014.png

 1. Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen uit de contactpersonenlijst.

Contacten uit de mobiele telefoon downloaden

U kunt contacten downloaden van uw mobiele telefoon.

 1. Druk op [lx2_addressbook.png] op het telefoonscherm.
 2. Druk op [Menu] > [Downloaden] > [Ja].

OS_DUT_173-1_191014.png

,Opmerking

 • Met het downloaden van de contactpersonen uit de mobiele telefoon worden de voorgaande gegevens verwijderd.
 • Deze functie wordt wellicht niet ondersteund in sommige mobiele telefoons.
 • Er kunnen maximaal 5000 telefoon contacten worden gedownload.

Zoeken op naam of nummer

U kunt contacten zoeken met de naam of het nummer dat u invoert.

 1. Druk op [lx2_addressbook.png] > [Menu] > [Zoeken].

OS_DUT_173-2_191014.png

 1. Zoek contacten en druk op [OK].
 2. Kies het contact dat u wilt opbellen.

Favorieten

Favorieten bellen

Als het telefoonnummer reeds is opgeslagen in Favorieten, kunt u het snel opbellen door er op te tikken.

Voeg het telefoonnummer eerst toe aan Favorieten.

 1. Druk op [lx2_favourite%20addressbook.png] op het telefoonscherm.

OS_DUT_174_191014.png

 1. Selecteer de gewenste Favorieten.

,Opmerking

De nummers die zijn opgeslagen in de oproepende favorieten worden niet opgeslagen in het menu [Favorieten] omdat de bellende favorieten niet zijn vergrendeld met het menu [Favorieten].

Toevoegen als Favoriet

Er kunnen tot 10 contacten toegevoegd worden aan het favorieten menu.

 1. Druk op [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Toevoegen] op het telefoonscherm.

OS_DUT_175-1_191014.png

 1. Selecteer één van de contacten.

OS_DUT_175-2_191014.png

 1. Druk op [lx2_favourite%20number.png] > [Sluiten] > [lx2_back.png].

,Opmerking

As de telefoonnummers al in Favorieten zijn opgeslagen, kan je ze toevoegen of verwijderen door op [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Menu] > [Bewerken] te drukken.

Verwijderen van Favorieten

 1. Druk op [lx2_favourite%20addressbook.png] op het telefoonscherm.
 2. Druk op [Menu] > [Items verwijderen].

OS_DUT_176-1_191014.png

 1. Selecteer het gewenste onderdeel en druk dan op [Wissen] > [Ja].

Berichten

U kunt sms berichten dat u al heeft ontvangen, bekijken.

Bekijk nieuwe berichten.

Wanneer u een nieuw bericht ontvangt wordt een pop-up scherm weergegeven. Op het scherm van het sms bericht, druk op [Weergeven] of [Luisteren] of [Sluiten].

OS_DUT_176-2_191014.png

SMS berichten bekijken en beantwoorden

 1. Druk op [lx2_message.png] op het telefoonscherm.

OS_DUT_177-1_191014.png

 1. Kies de inhoud die u wilt bekijken.

OS_DUT_177-2_191014.png

 1. Druk op [Antwoorden] om sms bericht te beantwoorden.

OS_DUT_177-3_191014.png

 1. Kies het gewenste antwoord en druk op [Verzenden].

,Opmerking

Sommige functies kunnen niet worden ondersteund vanwege de beperkte Bluetooth compatibiliteit.

Telefooninstellingen

Dit menu beschrijft het scherm met Bluetooth-verbindingen.

 1. Druk op [lx2_setting.png] op het telefoonscherm.
 2. Voor details, lees het gedeelte “Als er geen telefoons gekoppeld zijn”.