Radio

Naar AM luisteren

 1. Druk op [RADIO] op het hoofdapparaat.
 2. Druk op [Band] > [AM] op het scherm.

Het AM-scherm van de meest recentelijk beluisterde zender wordt getoond.

OS_DUT_150-1_191014.png

OS_DUT_150-2_191014.png

,Opmerking

Iedere keer dat op de [RADIO]-knop op de hoofdunit wordt gedrukt, wordt de modus veranderd in de volgorde AM > DAB(Indien uitgerust)/FM > AM.

Automatische afstemming

Druk op [A SEEK/TRACK D] of [S/W] op het hoofdapparaat. Hiermee zoekt en speelt het vorige / volgende beschikbare station af.

Handmatige afstemming (Indien uitgerust)

Favorieten afstemmen

Druk op [Favorieten] en selecteer dan de frequentie waar u naar wilt luisteren.

De zenderlijst openen in alfabetische volgorde

U kunt de lijst met zenders met superieure ontvangst zien.

 1. Druk op [Band] > [AM] op het scherm.
 2. Druk op [Lijst].

OS_DUT_151_191014.png

Automatisch zoeken

Met deze functie kunt u automatisch de zenders zoeken met de beste ontvangst.

 1. Druk op [Band] > [AM] op het scherm.
 2. Druk op [Lijst].
 3. Druk op [Vernieuwen].

OS_DUT_152-1_191014.png

,Opmerking

Indien u de zenders wilt opslaan in het menu [Favorieten], druk op [1176.png].

AM-favorieten opslaan

Het slaat de geselecteerde frequentie handmatig op in de gewenste favorietenlijst.

 1. Druk op [Band] > [AM] op het scherm.
 2. Selecteer de frequentie die moet worden opgeslagen.
 3. Druk op [Favorieten].
 4. Druk op het gewenste voorkeurnummer. Als u een bestaande favoriet wilt overschrijven, moet u het desbetreffende nummer ingedrukt houden.

OS_DUT_152-2_191014.png