Algemeen

Naam van Ieder Onderdeel

Hoofdapparaat

De belangrijkste functies van de unit kunnen per model verschillen. Raadpleeg de meegeleverde eenvoudige handleiding voor meer informatie.

(1) knop

(-) Knop volumeregeling

Draai linksom/rechtsom om het volume te regelen.

MAP-knop

NAV-knop

Druk om het menuscherm van [Navigatie] weer te geven.

RADIO-knop

Selecteert [DAB (Indien uitgerust)/FM/AM]. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt verandert de modus in de volgorde van DAB (Indien uitgerust)/FM > AM > DAB (Indien uitgerust)/FM.

MEDIA-knop

Druk op deze knop om het afspeelvenster van de media weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om het scherm Mediapoort weer te geven.

ASEEK/TRACKDknop

Wanneer het kort is ingedrukt;

Wanneer het ingedrukt word gehouden;

1254.png (Aangepaste knop)

Druk hierop om naar het [Aangepaste knop 3407.png] menu te gaan. Na het instellen van de gewenste functie, druk hierop om de gewenste functie te gebruiken. Na het instellen, houd deze knop lang ingedrukt om naar het [Aangepaste knop 3414.png] menu te gaan.

SETUP-knop

Druk om naar het menuvenster van [Instellingen] te gaan.

1265.png knop (Indien uitgerust)

RESET opening

Druk hierop om de eenheid te resetten.

Afstandsbediening op het stuur

De afstandsbedieningfuncties van het stuurwiel kunnen per model verschillen. Raadpleeg de meegeleverde eenvoudige handleiding voor meer informatie.

1277.png (MODE)-knop

1292.png (Stem) knop

+/- (Volume) knop

Verhoogt of verlaagt het volumeniveau.

1306.png (Mute)-knop

Druk om het geluid te dempen.

W/S knop

Wanneer het kort is ingedrukt;

Wanneer het ingedrukt word gehouden;

1318.png knop

Wanneer het kort is ingedrukt;

Wanneer het ingedrukt word gehouden;

1329.png knop