EV (Enkel EV-voertuigen)

EV (Elektrisch Voertuig)

Aan de slag gaan met EV (Elektrisch Voertuig)-modus

Druk op [EV] op het [Startscherm]-scherm.

OS_DUT_222-1_191014.png

Menu-scherm voor EV (Elektrisch Voertuig)-modus

Het EV (Electric Vehicle) menu bestaat uit vijf gedeelten:[Bereik], [Oplaadbeheer], [Energie-informatie], [Eco rijden], [Instellingen EV].

OS_DUT_222-2_191014.png

Bereik

Dit geeft de afstand weer dat u kunt rijden op de kaart.

Druk op [EV] > [Bereik].

OS_DUT_223_191014.png

Energie-informatie

Dit geeft de gedetailleerde informatie over de energie-informatie en energieverbruik.

Energie-informatie

Druk op [EV] > [Energie-informatie].

OS_DUT_224_191014.png

Afhankelijk van de huidige capaciteit van de batterij, wordt de volgende informatie weergegeven: rijbereik wanneer het klimaat is in- en uitgeschakeld, het totale aantal resterende batterijen en verwachte laadtijden per laadtype en laadlimiet.

,Opmerking

 • Als er een oplaadkabel aangesloten is, zal de resterende oplaadtijd voor het kabel-type getoond worden.
 • Het rijbereik neemt toe als de klimaatfunctie is uitgeschakeld.
 • [Zonder airco] informatie wordt alleen weergegeven als de klimaatfunctie is ingeschakeld.
 • Het opladen formaat dat op het scherm wordt weergegeven, is afhankelijk van de voertuigen en landen.

Energieverbruik

Druk op [EV] > [Energie-informatie] > [Menu] > [Energieverbruik].

OS_DUT_225_191014.png

, Opmerking

Indien de accu bijna leeg is, wordt het bericht “Waarschuwing EV-accu bijna leeg” weergegeven.

Eco rijden

Dit geeft de Eco contrib. weer. en de vorige rij-historiek volgens het rijden van het voertuig.

Eco-bijdrage

Informatie over Eco-bijdrage (rijafstand en vermindering van kooldioxide) door Eco-rijden wordt weergegeven. Druk op [EV] > [Eco rijden] > [Eco-bijdrage].

OS_DUT_226_191014.png

Geschiedenis van brandstof-verbruik

Dit geeft de datum, afstand en brandstofzuinigheid van de vorige rij-historiek weer.

Druk op [EV] > [Eco rijden] > [Geschiedenis van brandstof-verbruik].

OS_DUT_227_191014.png

Oplaadbeheer

Opladen en airco

Deze functie maakt het mogelijk om automatisch het laden te laten starten en de interne temperatuur aan te passen door automatisch de klimaatcontrole binnen het voertuig aan te zetten op de geplande tijd op de door u geselecteerde dag.

Instellingen starttijd

Stel de geplande starttijd in voor het oplaadschema.

 1. Druk op [EV] > [Oplaadbeheer] > [Opladen en airco] > [Volgend vertrek].
 2. Druk op [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

67776.png

1 Indien u de instellingen niet wenst te gebruiken, druk op deze knop.

2 Wijzigt de instellingen.

 1. Als u op [OK] drukt, wordt deze functie ingesteld op de gewenste vertrektijd.

OS_DUT_228-2_191014.png

Gepland opladen

Wanneer u gepland laadt, kunt u de instellingen voor de daluren instellen.

 1. Druk op [EV] > [Oplaadbeheer] > [Opladen en airco] > [Gepland opladen].
 2. Druk op [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

OS_DUT_229-1_191014.png

Geplande temperatuur

Deze functie werkt de gewenste vertrektijd bij het aansluiten van een kabel.

 1. Druk op [EV] > [Oplaadbeheer] > [Opladen en airco] > [Geplande temperatuur].
 2. Druk op [icon_setting_AE%20PE%20HEV.png].

OS_DUT_229-2_191014.png

 1. Als u op [OK] drukt, stelt deze functie de gewenste instellingen in.

Oplaadlocatie

Deze functie werkt voor het opladen op een opgegeven locatie.

Druk op [EV] > [Oplaadbeheer] > [Oplaadlocatie] > [Locatiegebaseerd opladen].

OS_DUT_230-1_191014.png

Oplaadlimiet

U kunt de laadlimiet instellen op de gewenste laadlimiet (DC-oplader, AC-oplader).

Druk op [EV] > [Oplaadbeheer] > [Oplaadlimiet].

OS_DUT_230-2_191014.png

Laadstroom

U kunt de juiste oplaadstroom selecteren door de AC-oplader (station) of de AC-oplader (draagbaar) te gebruiken.

Druk op [EV] > [Oplaadbeheer] > [Laadstroom].

OS_DUT_231_191014.png

EV instellingen

Wintermodus

De wintermodus zal de rijprestaties en het DC-laden verbeteren tijdens de Winter.

Druk op [EV] > [Instellingen EV] > [Wintermodus].

OS_DUT_232-1_191014.png

Waarschuw.

De bereik-waarschuwing wordt getoond als de afstand naar de bestemming verder is dan het beschikbaar bereik van het voertuig.

Druk op [EV] > [Instellingen EV] > [Waarschuw.].

OS_DUT_232-2_191014.png

EV-route

U kunt de EV route zien op de kaart.

Druk op [EV] > [Instellingen EV] > [EV-route].

OS_DUT_233_191014.png