Navigatie

Aan de slag met navigatie

Veiligheidsvoorschriften voor veilig rijden

Navigatiegebruik beperkingen

Houd u aan de plaatselijke verkeersregels en -wetten.

Wat is GNSS?

Het Global Navigation Satellite System (GNSS) is een op satelliet gebaseerd navigatiesysteem samengesteld uit een netwerk van 24 satellieten die zich in een baan bevinden door het Departement van Defensie van de V.S.

GPS was oorspronkelijk bedoeld voor militaire toepassingen, maar in de jaren '80 maakte de regering het systeem beschikbaar voor gebruik door burgers.

GPS werkt in alle weersomstandigheden, overal ter wereld, 24 uur per dag.

Er zijn geen abonnementskosten of installatiekosten verbonden om GPS te gebruiken.

Over satellietsignalen

Uw apparaat moet satellietsignalen kunnen ontvangen om te kunnen werken. Als u binnen bent, in de buurt van hoge gebouwen of bomen, of in een parkeergarage, kan het apparaat geen satellietsignalen ontvangen.

Het ontvangen van satellietsignalen

Voordat het apparaat uw huidige locatie kan bepalen en een route kan berekenen, dient u onderstaande stappen uit te voeren:

  1. Ga naar buiten naar een plaats vrij van hoge obstakels.
  2. Zet het apparaat aan. Het ontvangen van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

Het navigatiescherm bedienen

1876.png

1 Uurwerk display

Toont de huidige tijd.

2 lx2_home.png knop

Gaat naar het menuscherm [Startscherm].

3 Knop kaart perspectief

Verandert het perspectief van de kaart. Druk op [OS_icon_31_2D%20heading%20up_190819.png], [OS_icon_31_2D%20north%20up_190819.png] of [OS_icon_31_3D%20heading%20up_190819.png].

4 lx2_nav%20speaker.png knop

Past het navigatievolume aan. Voor details, lees het gedeelte “Navigatie-volume”.

5 Schaal kaart

Toont de schaal van de actuele kaart.

6 Routebegeleidingsbaan

Toont de routebegeleiding naar de bestemming wanneer de route ingesteld is.

7 lx2_quick%20open.png knop

Gaat naar het snelle menuscherm. Voor details, lees het gedeelte “Snel menu”.

8 Weergave aankomsttijd

Toont de geschatte aankomsttijd. Druk om de informatie van de bestemming te controleren.

9 Weergave resterende afstand

Toont de resterende afstand tot de bestemming. Druk om de informatie van de bestemming te controleren.

10 Weergave resterende tijd

Toont de resterende tijd tot de aankomst bij de bestemming. Druk om de informatie van de bestemming te controleren.

11 lx2_traffic.png knop

Toont de verkeersinformatie.

12 lx2_tbt.png knop

Schakelt de TBT (bocht voor bocht) aan/uit.

13 Weergave rijbereik (Enkel EV-voertuigen)

Geeft het bereik weer dat u kunt rijden.

14 Punt positie voertuig

Toont de huidige positie van het voertuig en de richting.

Inzoomen/uitzoomen

Schaal van de kaart

Deze functie stelt het zoomniveau automatisch in volgens de klassering van de wegen en de begeleidingsafstand.

Druk op [Auto] op het Kaartscherm.

OS_DUT_31_191014.png

Naam

Beschrijving

Schaalaanpassing (inactief "Grijs")

Herstelt de weergegeven schaal.

Auto Scale (actieve "Kleur")

Verandert de schaal van de kaart automatisch afhankelijk van de klassering van de wegen en de begeleidingsafstand.

Navigatie-volume

Druk op [lx2_nav%20unmute.png] of [lx2_nav%20mute.png] om het volume aan te passen.

2105.png

1 [lx2_nav%20unmute.png] [lx2_nav%20mute.png] : Druk op de knop voor dempen of dempen verwijderen.

2 [lx2_nav%20minus.png] [lx2_nav%20plus.png] : Druk op de knoppen om het volume aan te passen.

3 lx2_volume20.png : Sleep de regelbalk voor het volume om het volume aan te passen.

Scrollen van de kaart

Lang drukken op het gewenste gebied van de kaart. Het geselecteerde punt wordt midden in het scherm geplaatst en het scroll vinkje wordt weergegeven. Informatie betreffende het gemarkeerde punt en de afstand in vogelvlucht vanaf de huidige positie wordt weergegeven in het midden van het scherm.

OS_DUT_35_191014.png

,Opmerking

Als er op een gebied van de kaart op het scherm van de kaart gedrukt wordt, zal de kaart continu scrollen in de overeenkomstige richting totdat er niet meer op wordt gedrukt.

Bellen naar de POI

Na het zoeken naar een POI, kan de informatie over het telefoonnummer van de POI gebruikt worden om naar de POI te bellen.

  1. Gebruik verschillende zoekmethoden, zoals de kaartscroll-functie, bestemmingszoekfunctie, live POI-functie enz. Raadpleeg de gedeelten over de zoekfuncties voor meer informatie.

OS_DUT_36_191014.png

  1. Druk op [lx2_hang%20on.png] op het scherm van de kaart.
  2. Er wordt Bluetooth gebruikt om een telefoongesprek te voeren.

,Opmerking

  • Bellen is niet mogelijk als er geen telefooninformatie voor een POI beschikbaar is of als er geen mobiele telefoon via Bluetooth aangesloten is.
  • Voor meer informatie over de verificatie van de mobiele telefoon via Bluetooth of gedetailleerde informatie over hoe te zoeken, lees het gedeelte “Het koppelen en verbinden van het apparaat met een Bluetooth telefoon”.

Begeleiding naar vorige bestemmingen.

Wanneer de navigatie gestart wordt, verschijnt de pop-up "Vorige bestemmingen" gedurende ongeveer 10 seconden. De pop-up wordt alleen getoond wanneer de navigatie gestart wordt zonder dat er een route gepland is.

U kunt er één uit de lijst selecteren.

OS_DUT_37_191014.png

,Opmerking

Druk op [lx2_home.png] > [Instellingen] > [Navigatie] > [Algemeen] > [Vorige bestemming weergeven] > [Toon vorige bestemmingen bij start] om de vorige bestemmingen in te stellen.

Snel menu

  1. Druk op [lx2_quick%20open.png] op het scherm van de kaart.

LX2%20DUT%20022.png

  1. Druk op de gewenste optie.