Hybride (Enkel Hybride-voertuigen)

Hybride

Hybride informatie

Het hybride voertuig maakt op flexibele wijze gebruik van het elektrische systeem en de stroom van de motor overeenkomstig de efficiënte rijcondities.

De hybride-modus starten

Druk op [Hybride] op het [Startscherm]-scherm.

DN8_DUT_19-2%2c232_190619.png

Menuscherm voor hybride-modus

Het hybride menu bestaat uit twee delen: [Brandstofverbruik], [Energiestroom].

1115.png

1 [Brandstofverbruik]: Geeft informatie over brandstofverbruik weer, afhankelijk van de rijstijl van het voertuig.

2 [Energiestroom]: Geeft de status van de vermogensafgifte voor elk onderdeel weer in overeenstemming met de rijstijl van het voertuig.

Brandstofverbruik

Hiermee wordt informatie over het brandstofverbruik weergegeven afhankelijk van de rijstijl van het voertuig.

Druk op [Hybrid] > [Brandstofverbruik].

1136.png

1 [Brandstofverbruik]: geeft informatie over brandstofverbruik weer. (De grafiek wordt iedere 2 minuten en 30 seconden bijgewerkt.)

2 [Ø]: geeft het gemiddelde brandstofverbruik weer volgens het rijgedrag van het voertuig.

3 [Reset]: stelt informatie over de weergegeven brandstofverbruikgrafiek opnieuw in.

,Opmerking

De grafiek brandstofverbruik wordt gereset wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.

Energiestroom

Geeft de status van de voedingslevering weer voor iedere component volgens de rijstijl van het voertuig.

Druk op [Hybride] > [Energiestroom].

1167.png

1 Geeft de rijstatus van het hybride voertuig weer.

2 Geeft de stroom van vermogensoverdracht tussen de componenten weer.

Rijstatus van het hybride voertuig

Vrijstandmodus

Het voertuig staat in de vrijstandmodus zonder levering van vermogen.

6_dutch_HMC_idle_mode.png

Hybride modus

Het vermogen van de motor en het vermogen van de motor worden beide gebruikt voor het besturen van het voertuig.

7_dutch_HMC_Hybrid_mode.png

Engine-modus

Het vermogen van de motor wordt gebruikt voor het besturen van het voertuig.

8_dutch_HMC_Engine_mode.png

Opladen in motormodus

Het vermogen van de motor wordt gebruikt om het voertuig te besturen en de accu wordt tegelijkertijd opgeladen.

9_dutch_HMC_Charging_in_engine_mode.png

Accu opladen 1

Terwijl het voertuig zich in de standby-stand bevindt, wordt het vermogen van de motor gebruikt voor het opladen van de accu.

10_dutch_Battery_charging_1.png

Accu opladen 2

De vertragingsenergie van het remmen wordt gebruikt om de accu op te laden.

11_dutch_Battery_charging_2.png

Motorrem

Het motorvermogen wordt gebruikt om het voertuig te vertragen.

12_dutch_HMC_Engine_brake.png

Elektrische modus

Het accuvermogen wordt gebruikt om de motor aan te drijven, die het voertuig aandrijft. Het vermogen van de motor wordt niet gebruikt.

13_dutch_HMC_Electric_mode.png

Opladen in elektrische modus

De stroom van de motor wordt gebruikt om de accu op te laden en de stroom van de elektrische motor voor het rijden met het voertuig, tegelijkertijd.

14_dutch_HMC_Charging_in_electric_mode.png

Accu opladen 3

Zowel het vermogen van de motor als de vertragingsenergie van het remmen worden gebruikt voor het opladen van de batterij.

15_dutch_HMC_Battery_charging_3.png

Opladen tijdens remmen op de motor

Het vermogen van de motor wordt gebruikt om het voertuig te vertragen en de vertragingsenergie wordt gebruikt om de batterij tegelijkertijd op te laden.

16_dutch_HMC_Charging_when_engine_braking.png