Tryb N

Tryb N (Jeśli jest w wyposażeniu)

Tryb N to funkcja do sterowania całym systemem pojazdu w celu umożliwienia dynamicznej jazdy. W zależności od modelu, wyposażenia opcjonalnego i kraju niektóre z przedstawionych funkcji i obrazów mogą się różnić od rzeczywistych.

BC3_N_MODE_MAIN_ENG_210129.png

<Typ A>

US4_pol%20127-2_132-1_210323.png

<Typ B>

Tryb N (Typ A)

Tryb N (Typ B)

Tryb N (Typ A)

7455.png

1 CUSTOM

W tym trybie jazdy kierowca może wybrać ustawienia silnika, zawieszenia, układu kierowniczego itd.

2 Przeciążenie

Wyświetla wskaźnik przyspieszenia g-force.

3 Czas przejazdu

Wyświetla licznik osiągów.

4 Opcje wydajności

Powoduje przejście do ekranu ustawień opcji osiągów.

5 Sprężarki

Wyświetla wskaźnik turbo.

6 Moment obr.

Wyświetla wskaźnik momentu obrotowego.

7 Moc

Wyświetla wskaźnik zasilania.

Edytuj typ trybu N

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Edytuj typ trybu N].

PDeN_pol%20119-1_201103.png

 1. Wybierz żądany element.

Edytuj widżety trybu N

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Edytuj widżety trybu N].

PDeN_pol%20119-2_201103.png

 1. Możesz zastąpić lub przenieść widżet naciskając go i przytrzymując, a następnie przeciągając do żądanego miejsca.

Opcje wydajności

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [Opcje wydajności].

PDeN_pol%20120-1_201103.png

 1. Wybierz żądany element.

Przewodnik

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Przewodnik].

PDeN_pol%20120-2_201103.png

 1. Wybierz żądany element.

Tryb N (Typ B)

7955.png

7934.png

1 Temp. silnika

Wyświetla temperaturę silnika.

2 Temp. oleju

Wyświetla temperaturę oleju.

3 Przepustnica

Wyświetla wskaźnik przepustnicy.

4 Prędkość obrotowa / prędkość jazdy / bieg / wskaźnik zmiany biegu

Tutaj wyświetlana jest prędkość obrotowa silnika, prędkość jazdy pojazdu, pozycja dźwigni zmiany biegów, wskaźnik pozycji dźwigni zmiany biegów oraz wskaźnik zmiany biegu.

5 Obwód (Jeśli jest w wyposażeniu)

Wyświetla bieżący określony obwód.

6 Runda

Wyświetla zarejestrowane wyniki okrążeń (do 99 okrążeń).

7 Ciśnienie hamulca

Wyświetla ciśnienie hamulca.

8 CUSTOM

W tym trybie jazdy kierowca może wybrać ustawienia silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego itd. W zależności od modelu, wyposażenia opcjonalnego i kraju niektóre z przedstawionych funkcji i obrazów mogą się różnić od rzeczywistych.

9 Przeciążenie

Wyświetla wskaźnik przyspieszenia g-force.

10 Uruchom sterowanie

Ustawia, czy ma być aktywowane uruchomienie sterowania.

11 Opcje wydajności

Powoduje przejście do ekranu ustawień opcji osiągów.

Edytuj widżety trybu N

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Edytuj widżety trybu N].

US4_pol%20134_210323.png

 1. Możesz zastąpić lub przenieść widżet naciskając go i przytrzymując, a następnie przeciągając do żądanego miejsca.

Opcje wydajności

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [Opcje wydajności].

US4_pol%20135_210323.png

 1. Wybierz żądany element.

Przewodnik

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Przewodnik].

BC3_N_pol%20(5)_210210.png

 1. Wybierz żądany element.

Ustawianie trybu jazdy

Ta funkcja umożliwia spersonalizowanie ustawień silnika, układu kierowniczego, zawieszenia, skrzyni biegów, systemu ESC, wyświetlacza HUD, systemu e-LSD i funkcji dopasowania obrotów zgodnie z preferencjami kierowcy.

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [CUSTOM 1].

US4_N_pol%20145_210531.png

 1. Wybierz poszczególne ustawienia dla różnych trybów jazdy.

Sprawdzanie czasów okrążeń

Wyświetlane są wyniki automatycznych lub ręcznych pomiarów dla maks. 99 okrążeń.

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [Licznik okrążeń] > [Okrążenie].

US4_N_pol%20146_210531.png

Pomiar czasu przyspieszania

Ta funkcja umożliwia pomiar czasu potrzebnego do osiągnięcia danej prędkości.

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij [Licznik okrążeń] > [Przyspieszenie].

US4_N_pol%20147_210531.png

 1. Ustaw początkową i docelową prędkość pojazdu.
 2. Naciśnij [Gotowy].

Sprawdzanie wskaźników

Tryb N umożliwia wyświetlenie wykresu historycznych wskazań wskaźników.

 1. Naciśnij [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Tryb N].
 2. Naciśnij żądany wskaźnik.

US4_N_pol%20148-1_210531.png

 1. Naciśnij [Podwójne wskaźniki] i wybierz 2 typy wskaźników do porównania.

US4_N_pol%20148-2_210531.png