Napęd elektryczny

EV (pojazd elektryczny)

Wybierz typ

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk [SETUP]. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ1>.

OS_POL_180_191023.png

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk [SETUP]. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ2>.

US4_POL_TYPE2_196_210418.png

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk [SETUP]. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ3>.

US4_pol%20248-3_210329.png