Navigace

Používání nabídky trasy

Zastavit navigaci/Pokračovat v navigaci

Chcete-li zastavit navigaci trasy, když je trasa aktivní, stiskněte tlačítko [lx2_quick%20open.png] > [Zastavit navigaci] na obrazovce mapy, nebo stiskněte tlačítko [NAV] > [Zastavit navigaci].

Chcete-li obnovit navigaci trasy, když je trasa neaktivní, stiskněte tlačítko [lx2_quick%20open.png] > [Pokračovat v navigaci] na obrazovce mapy, nebo stiskněte tlačítko [NAV] > [Pokračovat v navigaci].

Možnosti trasy

Můžete upravit různé možnosti trasy podle vašich potřeb.

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Možnosti trasy].

OS_CZE_59_190906.png

 1. Nastavte požadované volby.

,Poznámka

Možnosti nastavené uživatelem nemusí být v závislosti na podmínkách podporovány.

Naplánovat cestu

Plán cesty umožňuje cestovat po vyhledaných trasách s úpravami aktuální trasy. Můžete přidávat/odstraňovat/upravovat body na cestě a měnit jejich pořadí.

Přidání bodů na cestě

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Naplánovat cestu].

OS_CZE_60-1_190906.png

 1. Stiskněte tlačítko [Přidat bod trasy].
 2. Pomocí funkce vyhledání cíle přidejte bod na cestě.
 3. Stiskněte tlačítko [OK] > [Přidat bod trasy].

OS_CZE_60-2_190906.png

 1. Pokud chcete přidat bod na cestě, opakujte znovu kroky 2-4.
 2. Stiskněte tlačítko [OK] > [Spustit navigaci].

Uložení plánu cesty do nabídky [Naplánované cesty]

Je-li již plán cesty uložen v nabídce [Naplánované cesty], lze jej snadno načíst k nastavení trasy.

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Naplánovat cestu].
 2. Stiskněte tlačítko [lx2_down.png].

OS_CZE_61_190906.png

 1. Zadejte název cesty a stiskněte tlačítko [OK]. Automaticky se uloží do nabídky [Naplánované cesty].

Přeorganizování plánu cesty

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Naplánovat cestu].
 2. V seznamu stiskněte požadovanou položku.
 3. Přetáhněte ji do požadované polohy, nebo stiskněte tlačítko [W/S].
 4. Stiskněte tlačítko [OK] > [Spustit navigaci].

Odstranění plánu cesty

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Naplánovat cestu].
 2. V seznamu stiskněte požadovanou položku.
 3. Stiskněte tlačítko [lx2_bin.png].
 4. Stiskněte tlačítko [OK] > [Spustit navigaci].

Zobrazení informací na mapě

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Naplánovat cestu].
 2. V seznamu stiskněte požadovanou položku.
 3. Stiskněte tlačítko [lx2_map.png].

Přehled

Můžete zkontrolovat celou trasu mezi aktuální polohou a cílem.

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Přehled].

OS_CZE_62_190906.png

 1. Stiskněte požadované položky.

Info o trase / vyhnout se

Tato volba vám umožní upravit a přepočítat nastavenou trasu s vyhnutím se určitým ulicím.

Umožní vám vyhnout se určitým silnicím z důvodu silničního provozu. Můžete vypočítat alternativní trasu od polohy vozidla do cíle.

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Info o trase / vyhnout se].

OS_CZE_63_190906.png

 1. Stiskněte ulici pro kontrolu informací mapy. Stisknutím zaškrtnutí vyberte cestu nebo cesty, kterým se chcete vyhnout.
 2. Stiskněte tlačítko [OK].
 3. Stiskněte tlačítko [Spustit navigaci].

Objížďka

Tato funkce slouží k předefinování trasy nastavením objížďky na určitou vzdálenost od aktuální polohy.

 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > [Objížďka].

OS_CZE_64_190906.png

 1. [Kratší]/[Delší]: Výběr přípustné délky objížďky (vzdálenosti, kterou ujedete).
 2. Stiskněte tlačítko [Objížďka] > [Spustit navigaci].