Blue Link

Než začnete Blue Link® používat

Co je Blue Link?

Jedná se o telematickou službu založenou na nejmodernějším IT systému, díky němuž je vaše jízdní zkušenost pohodlnější a zábavnější, a nabízí bezpečnost, zabezpečení, diagnostiku vozidel, dálkové ovládání, a dokonce i funkce synchronizace smartphonu.

Užijte si dokonalejšího stylu jízdy díky službě Blue Link.

Co je telematika?

Slovo telematika pochází z kombinace slov telekomunikace a informatika. Jedná se o informační systém, který poskytuje různé informace o jízdě prostřednictvím vestavěného terminálu, a to analýzou každého příznaku a stavu řízení. To umožňuje mnohem bezpečnější a pohodlnější jízdu.

O přenosu a příjmu rádiových vln

Připojení k Blue Link Center nebo bezdrátový přenos dat mohou být přerušeny na následujících místech.

Ohledně stavu přenosu/příjmu rádiových vln se podívejte na stav zobrazený na obrazovce Blue Link.

Doporučuje se používat systém Blue Link, když ikona antény (bluelink%20antenna%20icon_DH%20USA.png/ICON_DN8_64.png) zobrazuje čtyři pruhy nebo více.

Místa, kde může docházet k přerušení služby Blue Link, v závislosti na stavu přenosu a příjmu:

Použití služeb Blue Link Services

Začínáme se systémem Blue Link®

Použijte funkce Blue Link, jako je například Odeslání do vozidla (bod zájmu), diagnostika vozidla a nastavení Blue Link. Funkce Blue Link lze použít po aktivaci služby. Za použití služby Blue Link mohou být účtovány samostatné poplatky a funkce se mohou lišit podle vašeho plánu služeb.

 1. Zvolte [AEPE_HOME.png] > [Blue Link].

OS_CZE_67_191008.png

Blue Link® - hlasové vyhledávání místa

Co je Blue Link® - hlasové vyhledávání místa?

Díky síťové službě Blue Link můžete vyhledávat pomocí hlasu názvy míst poskytované službou HERE.

Hlasové vyhledávání polohy Blue Link vyhledává názvy míst prostřednictvím síťových služeb. Je k dispozic pouze při připojení ke komunikační síti.

Začínáme s funkcí Blue Link® - hlasové vyhledávání místa

 1. Stiskněte tlačítko [975.png] na dálkovém ovládání na volantu.
 2. Řekněte „Search address“ (Vyhledat adresu) nebo „Find POI“ (Nalézt bod zájmu). Systém přejde na obrazovku hlasového vyhledávání místa Blue Link.

990.png

1 Příklad hlasového pokynu

Zobrazuje příklad dotazu na vyhledávání místa.

2 Tlačítko ukončení

Ukončí funkci Blue Link® - hlasové vyhledávání místa.

,Poznámka

Tato funkce je podporována pouze v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a holandštině. Pokud aktuální jazyk nepodporuje tuto funkci, změňte jazyk systému na jeden z těchto uvedených jazyků.

Blue Link® - bezpečnost a zabezpečení

Upozornění alarmu

Pokud je aktivován alarm vozidla, tato funkce automaticky odešle oznámení na vaši mobilní aplikaci.

Odeslat do auta (BZ)

Můžete zkontrolovat informace o místech přijaté pomocí aplikace Blue Link pro smartphone. Chcete-li použít funkci „Odeslat do auta (BZ)“, musíte se nejdříve zaregistrovat ke službě Blue Link.

Zobrazení Odeslat do auta (BZ)

 1. Zvolte [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Odeslat do auta (BZ)].

OS_CZE_69-1_191008.png

 1. Zvolte požadovanou polohu ze seznamu s body zájmu a stiskněte [Nastavit jako cíl] pro nastavení polohy jako cíle. Přesunete se na obrazovku nastavení cíle.

OS_CZE_69-2_191008.png

Odstranění Odeslání do vozidla (BZ)

 1. Zvolte [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Odeslat do auta (BZ)] > [Menu] > [Odstranit].
 2. Zvolte seznam, který chcete odstranit, a stiskněte [Odstranit].

OS_CZE_70-1_191008.png

Diagnostika vozidla

Funkce diagnostiky vozidla automaticky provádí diagnostiku na vozidle, když se na panelu clusteru rozsvítí výstražná kontrolka a zobrazuje podrobnosti o poruše vozidla na obrazovce pro řidiče.

 1. Zvolte [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Diagnostika vozidla].

OS_CZE_70-2_191008.png

 1. Stiskněte [Zavřít] pro uzavření obrazovky.

,Poznámka

Pokud byla diagnostika vozidla neúspěšná, provede se znovu automaticky při zapnutí vozidla.

Nastavení Blue Link®

Aktivace služby (pokud není služba aktivována)

Po zakoupení vozidla je třeba aktivovat (zaregistrovat se) ke službám Blue Link Services, abyste mohli používat různé funkce, včetně diagnostiky vozidla, odeslat do auta a virtuálního asistenta.

Zvolte [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Nastavení Blue Link] > [Aktivovat Blue Link].

OS_CZE_71_191008.png

,Poznámka

 • Aktivace může trvat až pět minut.
 • Nevypínejte motor, když probíhá aktivace.
 • Jestliže se aktivace nezdaří, kontaktujte prosím svého autorizovaného prodejce Hyundai.
 • Během aktivace služby nefungují tlačítka na panelu hlavní jednotky.

Aktivace služby (pokud vypršela platnost služby)

Pokud vypršela platnost služeb Blue Link Services, funkce (diagnostika vozidla, odeslat do auta a virtuální asistent) nejsou k dispozici.

OS_CZE_72_191008.png

Informace o modemu

Tato funkce se používá k zobrazení informací o modemu IMEI.

Zvolte [AEPE_HOME.png] > [Blue Link] > [Nastavení Blue Link] > [Informace o modemu].

OS_CZE_73_191008.png