Henvisning

Sikkerhetsforholdsregler

Varsler som brukes i denne bruksanvisningen

1511.png

1531.png

Symbolet med et lyn som ender i en pilspiss inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert farlig spenning på produktets innside, som kan være av en slik størrelse at det kan utgjøre en risiko elektrisk støt.

1552.png

Utropstegnet inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts-og vedlikeholdsinstrukser i litteraturen som medfølger produktet.

1576.png

Bruk alltid bilen på en sikker måte. Ikke la deg forstyrre av bilen mens du kjører, og vær alltid observant på alle kjøreforhold. Endre ikke innstillinger eller funksjoner. Kjør til siden på en sikker og lovlig måte før du utfører slike endringer.

For å fremme sikkerhet, enkelte funksjoner vil være deaktivert om håndbrekket ikke er på.

1599.png

For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke fjerne forsiden eller baksiden på dette produktet. Det er ingen deler inni som brukeren selv kan utføre service på. La kvalifisert servicepersonell utføre all service.

1619.png

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette dette produktet for drypp eller sprut fra vann, regn eller annen fuktighet.

1639.png

Når du kjører bilen din må du holde volumet på enheten lavt nok til at du kan høre lyder fra utsiden.

1659.png

Ikke slipp den, og unngå tunge støt.

1681.png

Sjåføren burde ikke se på skjermen under kjøring. Hvis sjåføren ser på skjermen under kjøring kan det føre til uforsiktighet og forårsake en ulykke.

ADVARSEL:

VÆR VARSOM: