Navigasjon

Velg din type

Trykk på [SETUP] på hovedenheten. Hvis det viste skjermbildet er som følger, trykk på <Type1>.

OS_NOR_180_191023.png

Trykk på [SETUP] på hovedenheten. Hvis det viste skjermbildet er som følger, trykk på <Type2>.

US4_NOR_TYPE2_196_210418.png