N-modus

N-modus (Hvis utstyrt)

N-modus er en funksjon som styrer kjøretøysystemet slik at føreren kan kjøre med høy ytelse. Noen funksjoner og bilder kan avvike fra det aktuelle produktet, i henhold til modell, alternativ og land.

BC3_N_MODE_MAIN_ENG_210129.png

<Type A>

US4_nor%20127-2_132-1_210323.png

<Type B>

N-modus (Type A)

N-modus (Type B)

N-modus (Type A)

7348.png

1 CUSTOM

Føreren kan innstille kjøremodus ved å stille inn motor, suspensjon, styring osv.

2 g-kraft

Viser g-kraftmåleren.

3 Tidtaker

Viser ytelsestimeren.

4 Alternativer for ytelse

Går til skjermen med innstillinger for ytelsesalternativer.

5 Turbo

Viser turbomåleren.

6 Moment

Viser momentmåleren.

7 Power

Viser strømmåleren.

Rediger N-modustype

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Rediger N-modustype].

PDeN_nor%20119-1_201103.png

 1. Velg ønsket element.

Rediger N-moduskontrollprogrammer

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Rediger N-moduskontrollprogrammer].

PDeN_nor%20119-2_201103.png

 1. Bytt ut eller flytt en widget ved å holde den nede og dra den deretter til ønsket posisjon.

Alternativer for ytelse

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [Alternativer for ytelse].

PDeN_nor%20120-1_201103.png

 1. Velg ønsket element.

Veiledning

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Veiledning].

PDeN_nor%20120-2_201103.png

 1. Velg ønsket element.

N-modus (Type B)

7845.png

7825.png

1 Motortemp.

Viser motortemperaturen.

2 Oljetemp.

Viser oljetemperaturen.

3 Gasspjeld

Viser gassmåler.

4 Omdreininger per minutt / hastighet / gir / girlys

Viser omdreininger per minutt, kjøretøyets hastighet, girposisjon, indikator for girposisjon, girlys.

5 Krets (Hvis utstyrt)

Viser den aktuelle kretsen.

6 Runde

Viser registrerte resultater i opptil 99 runder.

7 Bremsetrykk

Viser bremsetrykket.

8 CUSTOM

Føreren kan innstille kjøremodus ved å stille inn motor, girkasse, styring osv. Noen funksjoner og bilder kan avvike fra det aktuelle produktet, i henhold til modell, alternativ og land.

9 g-kraft

Viser g-kraftmåleren.

10 Startkontroll

Innstiller om startkontrollen skal aktiveres.

11 Alternativer for ytelse

Går til skjermen med innstillinger for ytelsesalternativer.

Rediger N-moduskontrollprogrammer

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Rediger N-moduskontrollprogrammer].

US4_nor%20134_210323.png

 1. Bytt ut eller flytt en widget ved å holde den nede og dra den deretter til ønsket posisjon.

Alternativer for ytelse

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [Alternativer for ytelse].

US4_nor%20135_210323.png

 1. Velg ønsket element.

Veiledning

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Veiledning].

BC3_N_nor%20(5)_210210.png

 1. Velg ønsket element.

Konfigurering av kjøremodus

Funksjonen brukes for tilpassing av motor, styring, hjuloppheng, girkasse, ESC, HUD, e-LSD og REV-samsvar i henhold til sjåførens behov.

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [CUSTOM 1].

US4_N_nor%20145_210531.png

 1. Konfigurerer individuelle innstillinger for hver kjøremodus.

Kontrollere rundetiden

Runderesultater ved automatiske eller manuelle målinger vises for maksimalt 99 runder.

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [Tidtaker] > [Runde].

US4_N_nor%20146_210531.png

Måling av akselerasjonstiden

Funksjonen måler tiden det tar å oppnå en bestemt hastighet.

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk [Tidtaker] > [Akselerasjon].

US4_N_nor%20147_210531.png

 1. Angir start- og målhastighet på kjøretøyet.
 2. Trykk [Klar].

Sjekk målerne

N-Mode gir grafen over historien til måleverdier.

 1. Trykk [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-modus].
 2. Trykk på måleren du ønsker.

US4_N_nor%20148-1_210531.png

 1. Trykk på [To måleinstrumenter] og velg to typer målere for å sammenligne dem.

US4_N_nor%20148-2_210531.png