Referentie

Veiligheidsvoorschriften

Notaties die gebruikt worden in deze gebruikershandleiding

1513.png

1533.png

De bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om een risico op een elektrische schok te vormen.

1554.png

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het apparaat geleverde documentatie.

1578.png

Bedien het apparaat altijd op een veilige manier. Raak niet afgeleid door het apparaat tijdens het rijden en wees altijd volledig op de hoogte van alle rij-omstandigheden. Verander geen instellingen of functies.Ga op een veilige en verkeersvriendelijke manier aan de kant staan voordat u het apparaat bedient.

Om veiligheid te bevorderen, zijn bepaalde functies gedesactiveerd, tenzij de parkeerrem aan staat.

1601.png

Om het risico op een elektrische schok te verminderen verwijdert u de afdekking of de achterkant van dit product niet. Er zijn geen onderdelen aanwezig waar de gebruiker onderhoud aan kan plegen. Laat de onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel.

1621.png

Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen moet u dit product niet blootstellen aan waterdruppels of opspattend water, regen of vochtigheid.

1641.png

Zet voordat u wegrijdt het geluidsvolume van uw navigatiesysteem laag genoeg om de geluiden van buiten te kunnen horen.

1661.png

Laat het apparaat nooit vallen en stoot niet hard tegen het apparaat.

1683.png

De bestuurder moet onder het rijden niet op de monitor kijken. Doet u dat toch dan kunt u gemakkelijk afgeleid worden en een ongeluk veroorzaken.

WAARSCHUWING:

LET OP: