LANGUAGE
    
    mainCar mainCar
    * Funkcie a služby uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od funkcií a služieb vo vozidle.