Štandardná navigácia triedy Gen5W
Elektrické vozidlo

EV (elektrické vozidlo)

Začíname s režimom EV (elektrické vozidlo)

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo EV.

Obrazovka ponuky pre režim EV (elektrické vozidlo)

 1. Informácie o energii

  Presun do ponuky Energetické informácie.

 2. Informácie o solárnej streche

  Presun do ponuky Info. o solárnej streche.

 3. EV charging stations

  Presun do ponuky Nabíjacie stanice pre EV.

 4. Odhadovaný dojazd (zapnutá klimatizácia)

  Zobrazuje odhadovaný dojazd so zapnutou klimatizáciou.

 5. Odhadovaný dojazd (vypnutá klimatizácia)

  Zobrazuje odhadovaný dojazd s vypnutou klimatizáciou.

 6. Ďalší odjazd

  Presun do ponuky Ďalšia jazda.

 7. Plánované nabíjanie a cieľová teplota

  Presun do ponuky Plánované nabíjanie a cieľová teplota.

 8. Prenos nabitia EV

  Presun do ponuky Nastavenie prenosu elektrickej energie.

 9. []

  Presun do ponuky Nastavenia EV.

Navádzanie na trasu s nabíjacími stanicami EV (len pre elektromobily) (ak je vo výbave)

Poskytne trasu, ktorá vedie popri nabíjacích staniciach, ak je vzhľadom na aktuálny stav nabitia batérie problematické dosiahnuť bod na trase alebo cieľ cesty.

 1. Na obrazovke so všetkými ponukami stlačte tlačidlo Navigácia a nastavte cieľ cesty. Prečítajte si časť „Vyhľadávanie cieľa cesty (ak je vo výbave)“.

 2. Ak chcete použiť trasu, ktorá vedie popri nabíjacích staniciach, stlačte tlačidlo Áno.

 3. Na mape si overte zobrazené nabíjacie stanice a cieľ cesty a stlačte tlačidlo Štart.

  • Odhadovaná dojazdová vzdialenosť a čas nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od prostredia nabíjacej stanice, napríklad od aktuálnej rýchlosti nabíjania.

  • Odhadovaná dojazdová vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od interných a externých faktorov, ako je štýl jazdy používateľa a inštalácia prívesu.

 4. Spustí sa navádzanie na trase, ktorá prechádza popri nabíjacích staniciach.

Odporúčané nabíjacie stanice môžete zobraziť alebo upraviť pomocou položiek Navigácia > Plánovať cestu.

Energetické informácie

Táto možnosť zobrazí podrobné informácie o energii a spotrebe energie.

Energetické informácie

Stlačte EV > Energetické informácie.

V závislosti od prúdovej kapacity batérie sa zobrazia nasledujúce informácie: dojazd pri zapnutej a vypnutej klimatizácii, celková zostávajúca energia batérie a predpokladané časy nabíjania podľa typu nabíjania a limitu nabíjania.

 • Keď pripojíte nabíjací kábel, zobrazí sa ostávajúci čas nabíjania podľa typu kábla.

 • Ak je klimatizácia vypnutá, dojazd sa zvýši.

 • Formát zobrazenia času nabíjania na obrazovke sa môže líšiť v závislosti od vozidla a krajiny.

Spotreba energie

Stlačte tlačidlo EV > [] > Energetické informácie > Spotreba energie.

 • Zobrazí sa aktuálna spotreba energie v sekciách Jazda, Klimatizácia, Elektronika a Starostlivosť o batériu.

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, zobrazí sa hlásenie Výstraha kvôli nízkemu stavu nabitia batérie EV.

Režim jazdy Eko

Zobrazuje dátum, vzdialenosť a spotrebu EV predchádzajúcich jázd.

Stlačte EV > [] > Režim jazdy Eko.

Ďalšia jazda

Nastavenia času odjazdu

Nastavenie plánovaného času odjazdu pre plán nabíjania.

 1. Stlačte EV > Ďalšia jazda.

 2. Stlačte tlačidlo [].

  1. Ak nechcete použiť tieto nastavenia, stlačte toto tlačidlo.

  2. Zmena nastavení.

 3. Ak stlačíte [OK], nastaví sa požadovaný čas odjazdu.

  • Opakovať: Nastavte deň v týždni, kedy chcete vykonať nabíjanie.

Plánované nabíjanie a cieľová teplota

Naplán. nabíjanie

V naplánovanom nabíjaní môžete nastaviť časy mimo špičky.

 1. Stlačte EV > Plánované nabíjanie a cieľová teplota > Naplán. nabíjanie.

 2. Stlačte tlačidlo [].

  • Uprednostnené sú tarify mimo špičky: Nabíjanie sa začína s ohľadom na plánovaný čas nabíjania.

  • Len tarify mimo špičky: Nabíja sa len počas plánovaného času nabíjania.

Cieľová teplota

Táto funkcia pracuje vzhľadom na požadovaný čas odjazdu pri pripojení kábla.

 1. Stlačte EV > Plánované nabíjanie a cieľová teplota > Cieľová teplota.

 2. Stlačte tlačidlo [].

 3. Keď stlačíte tlačidlo OK, táto funkcia nastaví požadované nastavenia.

Prenos energie

Nastavenia Prenos energie

Stlačte EV > Prenos energie.

 • Min. stav nabitia: Nastavenie minimálnej hodnoty nabitia v percentách.

Informácie o solárnej streche

Môžete skontrolovať údaje o solárnej streche.

Stlačte tlačidlo EV > Info. o solárnej streche.

Nastavenia EV

 1. Stlačte tlačidlo EV > [].

 2. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenia EV (ak je vo výbave)“.