Štandardná navigácia triedy Gen5W
Elektrické vozidlo

Zvoľte si svoj typ

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo EV. Ak sa zobrazuje nasledovná obrazovka, stlačte tlačidlo <Typ 1>.

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo EV. Ak sa zobrazuje nasledovná obrazovka, stlačte tlačidlo <Typ 2>.

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo EV. Ak sa zobrazuje nasledovná obrazovka, stlačte tlačidlo <Typ 3>.