LANGUAGE
    
    mainCar mainCar
    * Funkcije in storitve, navedene v teh navodilih, se lahko razlikujejo od tistih v dejanskem vozilu.