Navigacija standardnega razreda Gen5W
Električno vozilo

EV (električno vozilo)

Začetki z načinom EV (električno vozilo)

Na začetnem zaslonu pritisnite EV.

Menijski prikaz načina EV (električno vozilo)

 1. Podatki o energiji

  Odpre meni Podatki o energiji.

 2. Informacije o sončni strehi

  Odpre meni Info sončne strehe.

 3. EV charging stations

  Odpre meni Polnilne postaje menu.

 4. Ocenjeni doseg vožnje (vklopljena klima)

  Prikaže ocenjeni doseg vožnje v primeru vklopljene klime.

 5. Ocenjeni doseg vožnje (izklopljena klima)

  Prikaže ocenjeni doseg vožnje v primeru izklopljene klime.

 6. Naslednji odhod

  Odpre meni Naslednji odhod menu.

 7. Načrtovano polnjenje in ciljna temperatura

  Odpre meni Načrtovano polnjenje in ciljna temperatura.

 8. Prenos polnjenja EV

  Odpre meni Nastavitve prenosa energije.

 9. []

  Odpre meni Nastavitve EV.

Navigacija do poti s polnilnimi postajami za EV (samo vozila EV) (če je oprema nameščena)

V primeru, da je zaradi trenutne napolnjenosti baterije težko doseči točko na poti ali cilj, izbere pot, ki poteka mimo polnilnih postaj.

 1. Na vseh menijskih zaslonih pritisnite Navigacija in določite cilj. Glejte »Iskanje cilja (če obstaja)«.

 2. Za uporabo poti, ki pelje mimo polnilnih postaj, pritisnite Da.

 3. Potrdite polnilne postaje in cilje, prikazane na zemljevidu, ter pritisnite Začni vodenje.

  • Ocenjena razdalja vožnje in čas polnjenja se lahko razlikujeta glede na okolje polnilne postaje, na primer glede na dejansko hitrost polnjenja.

  • Ocenjena razdalja vožnje se lahko razlikuje glede na notranje in zunanje dejavnike, kot sta način vožnje uporabnika in namestitev prikolice.

 4. Navigacija začne z vodenjem po poti, ki pelje mimo polnilnih postaj.

Priporočene polnilne postaje si lahko ogledate in uredite v Navigacija > Načrtuj potovanje.

Podatki o energiji

Tukaj so prikazane podrobne informacije o energiji in porabi energije.

Podatki o energiji

Pritisnite EV > Podatki o energiji.

V odvisnosti od trenutne napolnjenosti baterije, so prikazane naslednje informacije: doseg vožnje z vključeno ali izključeno klimatsko napravo, celotna preostala napolnjenost baterije in pričakovani čas polnjenja pri različnih vrstah in stopnjah polnjenja.

 • Ko je priključen polnilni kabel, bo prikazan preostali čas polnjenja glede na vrsto kabla.

 • Če klimatsko napravo izključite, bo doseg daljši.

 • Podatki o času polnjenja na zaslonu se v odvisnosti od modela vozila in države lahko razlikujejo.

Poraba energije

Pritisnite EV > [] > Podatki o energiji > Poraba energije.

 • Prikazani so podatki o porabi za vožnjo, klimatizacijo, elektroniko in nego baterije.

Če je napolnjenost baterije nizka, se prikaže Opozorilo o skoraj prazni bateriji.

Vožnja ECO

Tukaj so prikazani datumi, razdalje in poraba za EV iz zgodovine voženj.

Pritisnite EV > [] > Vožnja ECO.

Naslednji odhod

Nastavitev časa odhoda

Nastavite predvideni čas odhoda za urnik polnjenja.

 1. Pritisnite EV > Naslednji odhod.

 2. Pritisnite [].

  1. Če ne želite uporabljati te nastavitve, pritisnite to tipko.

  2. Za spreminjanje nastavitev.

 3. Ko pritisnete [OK], s to funkcijo nastavite želeni čas odhoda.

  • Ponovi: izberite dan v tednu, ko želite polniti vozilo.

Načrtovano polnjenje in ciljna temperatura

Načrtovano polnjenje

Z urnikom polnjenja lahko nastavite polnjenje v času nižje tarife električne energije.

 1. Pritisnite EV > Načrtovano polnjenje in ciljna temperatura > Načrtovano polnjenje.

 2. Pritisnite [].

  • Prednostno v času nižje tarife: polnjenje se začne z upoštevanjem načrtovanega časa polnjenja.

  • Samo v času nižje tarife: polnjenje samo znotraj načrtovanega časa polnjenja.

Ciljna temperatura

Ko je kabel priključen, se o aktivirala želena temperatura glede na nastavljeni čas odhoda.

 1. Pritisnite EV > Načrtovano polnjenje in ciljna temperatura > Ciljna temperatura.

 2. Pritisnite [].

 3. Ko pritisnete OK, s to funkcijo nastavite želene nastavitve.

Prenos energije

Nastavitve Prenos energije

Pritisnite EV > Prenos energije.

 • Min. nivo napolnj.: nastavi najmanjši odstotek polnjenja.

Informacije o sončni strehi

Preverite lahko informacije o sončni strehi.

Pritisnite EV > Info sončne strehe.

Nastavitve EV

 1. Pritisnite EV > [].

 2. Za več podrobnosti glejte razdelek »Nastavitve EV (če je oprema nameščena)«.