Navigacija standardnega razreda Gen5W
Električno vozilo

EV (električno vozilo)

Začetki z načinom EV (električno vozilo)

Na začetnem zaslonu pritisnite EV.

Menijski prikaz načina EV (električno vozilo)

Meni EV (električno vozilo) je sestavljen iz petih delov: Doseg, Upravljanje polnjenja, Podatki o energiji, Vožnja ECO, Nastavitve EV.

Doseg

Prikazuje razdaljo na zemljevidu, ki jo je mogoče prevoziti.

Pritisnite EV > Doseg.

 • Zasenčeno področje: nedosegljivo.

Podatki o energiji

Tukaj so prikazane podrobne informacije o energiji in porabi energije.

Podatki o energiji

Pritisnite EV > Podatki o energiji.

V odvisnosti od trenutne napolnjenosti baterije, so prikazane naslednje informacije: doseg vožnje z vključeno ali izključeno klimatsko napravo, celotna preostala napolnjenost baterije in pričakovani čas polnjenja pri različnih vrstah in stopnjah polnjenja.

 • Ko je priključen polnilni kabel, bo prikazan preostali čas polnjenja glede na vrsto kabla.

 • Če klimatsko napravo izključite, bo doseg daljši.

 • Podatki za Brez klimatske naprave bodo prikazani le, če je funkcija klimatizacije vključena.

 • Podatki o času polnjenja na zaslonu se v odvisnosti od modela vozila in države lahko razlikujejo.

Poraba energije

Pritisnite EV > Podatki o energiji > [] > Poraba energije.

 • Prikazani so podatki o porabi za vožnjo, klimatizacijo, elektroniko in nego baterije.

Če je napolnjenost baterije nizka, se prikaže Opozorilo o skoraj prazni bateriji.

Vožnja ECO

Tukaj so prikazane informacije o ekologiji vožnje in zgodovini vožnje glede na način vožnje.

Ekološki prispevek

Prikazani so podatki o ekologiji vožnje (prevožena razdalja in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida).

Pritisnite EV > Vožnja ECO > Ekološki prispevek.

Podatki o porabi energije

Tukaj so prikazani datumi, razdalje in poraba goriva iz zgodovine voženj.

Pritisnite EV > Vožnja ECO > Podatki o porabi energije.

 • Ob datumu najvišje porabe goriva je prikazana ikona v obliki zvezdice.

 • Če želite izbrisati zgodovino voženj, pritisnite na [] > Izbriši zgodovino.

  • Označi vse: označi vse elemente.

  • Odznači vse: odznači vse elemente.

  • Izbriši: izbriše označene elemente.

Upravljanje polnjenja

Polnjenje/ciljna temperatura

Ta funkcija omogoča samodejni zagon polnjenja in nastavitev temperature v notranjosti s samodejnim vklopom klimatske naprave ob izbranem času in dnevu.

Nastavitev časa odhoda

Nastavite predvideni čas odhoda za urnik polnjenja.

 1. Pritisnite EV > Upravljanje polnjenja > Polnjenje/ciljna temperatura > Naslednji odhod.

 2. Pritisnite [].

  1. Če ne želite uporabljati te nastavitve, pritisnite to tipko.

  2. Za spreminjanje nastavitev.

 3. Ko pritisnete OK, s to funkcijo nastavite želeni čas odhoda.

  • Ponovi: izberite dan v tednu, ko želite polniti vozilo.

Načrtovano polnjenje

Z urnikom polnjenja lahko nastavite polnjenje v času nižje tarife električne energije.

 1. Pritisnite EV > Upravljanje polnjenja > Polnjenje/ciljna temperatura > Načrtovano polnjenje.

 2. Pritisnite [].

  • Prednostno v času nižje tarife: polnjenje se začne z upoštevanjem načrtovanega časa polnjenja.

  • Samo v času nižje tarife: polnjenje samo znotraj načrtovanega časa polnjenja.

Ciljna temperatura

Ko je kabel priključen, se o aktivirala želena temperatura glede na nastavljeni čas odhoda.

 1. Pritisnite EV > Upravljanje polnjenja > Polnjenje/ciljna temperatura > Ciljna temperatura.

 2. Pritisnite [].

 3. Ko pritisnete OK, s to funkcijo nastavite želene nastavitve.

Lokacija polnjenja

Ta funkcija je za nastavitve polnjenja na določenih lokacijah.

Pritisnite EV > Upravljanje polnjenja > Lokacija polnjenja > Uporaba lokacijskega polnjenja.

Omejitev polnjenja

Lahko nastavite omejitev polnjenja glede na želeno stopnjo polnjenja (polnilnik na enosmerni ali izmenični tok).

Pritisnite EV > Upravljanje polnjenja > Omejitev polnjenja.

Polnilni tok

Lahko izberete ustrezen polnilni tok pri uporabi polnilnika na izmenični tok na polnilni postaji ali s prenosnim polnilnikom.

Pritisnite EV > Upravljanje polnjenja > Polnilni tok.

Nastavitve EV

Način dobave (če je oprema nameščena)

Način pomoči je funkcija, prek katere lahko z visokonapetostno baterijo napajate električne naprave, priključene v vozilo.

Pritisnite EV > Nastavitve EV > Nač. pripravlj..

Zimski način (če je oprema nameščena)

Zimski način izboljša zmogljivost vožnje in zmogljivost polnjenja z enosmernim tokom pri nizkih temperaturah.

Pritisnite EV > Nastavitve EV > Zimski način.

Opozorilo

Če razdalja do cilja presega razpoložljivi doseg vozila, se prikaže opozorilo o dosegu.

Pritisnite EV > Nastavitve EV > Opozorilo.

Pot EV

Na zemljevidu lahko vidite pot EV.

Pritisnite EV > Nastavitve EV > Pot EV.