Standardklassi Gen5W navigatsioon
Navigeerimine

Sihtkoha otsimine (kui on varustuses)

Sihtkoha leiate erinevate menüüde abil. Mõned menüüd on saadaval ainult siis, kui navigatsioonisüsteem on ühendatud mobiiltelefonivõrku.

Nearby POI

Saate määrata sihtkohaks huvipunkti, kasutades teisi otsingumeetodeid.

 1. Vajutage NAV > Nearby POI.

 2. Valige üks kategooria.

 3. Tehke soovitud valik ja puudutage seda. Loendi järjestamiseks teepikkuse või nime järgi valige Distance või Name.

 4. Valige üks otsingumeetod.

  • Along route: leiab marsruudile jäävad huvipunktid.

  • Near current position: leiab sõiduki praeguse asukoha läheduses olevad huvipunktid.

  • Near destination: leiab valitud sihtkoha läheduses olevad huvipunktid.

  • Near scroll mark: leiab kursori läheduses olevad huvipunktid.

 5. Järgige jaotise „Search“ samme 4 kuni 5.

Hyundai service

Saate valida sihtkohaks Hyundai teeninduse. Mõned piltidel kujutatud elemendid võivad tegelikest ekraanidest erineda. See sõltub mudelist, valikutest ja riigist.

 1. Vajutage NAV > Hyundai service.

  • Loendi järjestamiseks teepikkuse või nime järgi valige Distance või Name.

 2. Valige loendist sobiv üksus ja puudutage seda.

  • Along route: leiab marsruudile jääva Hyundai teeninduse.

  • Near current position: leiab Hyundai teeninduse sõiduki praeguse asukoha lähedalt.

  • Near destination: leiab Hyundai teeninduse valitud sihtkoha lähedalt.

  • Near scroll mark: kaardiekraani kerimisel leiab Hyundai teeninduse praeguse kursori ümbert.

 3. Järgige jaotise „Search“ samme 4 kuni 5.

Kui reaalajateenus on ühendatud, saab Hyundai teeninduse teavet otsida ka serverist.

Previous destinations

Saate valida sihtkoha, mida olete varem sihtkoha, teekonnapunkti või alguspunkti nime all otsinud.

 1. Vajutage NAV > Previous destinations ning valige alamkategooria.

  • Loendi järjestamiseks kuupäeva või nime järgi valige Date või Name.

  • Eelneva sihtkoha kustutamiseks vajutage Delete. Tehke soovitud valik ja vajutage Delete.

   • Mark all: märgistab kõik üksused.

   • Unmark all: eemaldab märgistuse kõikidelt üksustelt.

 2. Valige loendist sobiv üksus ja puudutage seda.

 3. Järgige jaotise „Search“ samme 4 kuni 5.

Aadressiraamat

Saate valida sihtkoha menüüsse Saved places salvestatud sihtkohtade seast. Sellest funktsioonist on kõige rohkem kasu siis, kui kõige sagedamini külastatavad sihtkohad on juba varem salvestatud.

Kõigepealt kasutage sihtkoha otsingufunktsiooni ja salvestage soovitud sihtkohad menüüsse Saved places.

 1. Vajutage NAV > Saved places > Favourites või Saved places.

  • Menüü Saved places loendi järjestamiseks kuupäeva või nime järgi vajutage Date või Name.

 2. Valige loendist sobiv üksus ja puudutage seda.

 3. Järgige jaotise „Search“ samme 4 kuni 5.

Asukoha lisamine jaotisse Saved places

Saate soovitud kohad lisada salvestatud kohtadesse.

 1. Vajutage NAV > Saved places > Saved places > Add.

 2. Valige asukoht, mida salvestada soovite. Otsida saate märksõnade, huvipunktide kategooria menüü, varasemate sihtkohtade loendi jne järgi.

 3. Valige soovitud üksus ja klõpsake Done või OK.

Praeguse asukoha lisamine jaotisse Saved places

Saate salvestatud kohtadesse lisada praeguse või valitud asukoha.

 1. Praeguse asukoha lisamiseks vajutage kaardiekraanil Menu > Save.

 2. Sisestage soovitud aadressiandmed ja vajutage Save.

  • Name: sisestage salvestatud koha nimi. Kirjete Home ja Office nimesid ei saa muuta.

  • Displ. icon on map: selle märkimisel kuvatakse koha ikoon kaardil.

  • Favourites: valige üksus koha salvestamiseks.

Saved places eksportimine USB-le (kui on olemas)

Seda funktsiooni kasutatakse salvestatud kohtade eksportimiseks USB-seadmesse.

 1. Ühendage USB-seade USB-pesaga.

 2. Vajutage SETUP > Navigation > Automated features > My data > Export favourites and previous destinations to USB.

 3. Vajutage Yes.

Saved places importimine USB-st (kui on olemas)

Seda funktsiooni kasutatakse USB-mäluseadmesse salvestatud kohtade importimiseks.

 1. Ühendage USB-seade USB-pesaga.

 2. Vajutage SETUP > Navigation > Automated features> My data > Import favourites and previous destinations from USB.

 3. Vajutage Yes.

 4. Vajutage OK. Vajutage imporditud üksuste kuvamiseks Show.

 • Andmete hulk, mida on võimalik USB-seadmest importida, on piiratud, kuna navigatsioonisüsteemi saab salvestada ainult teatud arvu üksusi.

 • Kui USB-seadmesse salvestatud andmetes on navigatsioonisüsteemi andmetest erinevad koordinaadid, võib imporditav koht muutuda.

 • Importimisfunktsioon võib muuta navigatsioonisüsteemi lemmikute loendit ning eelnevalt salvestatud aadresse.

 • Pärast õnnestunud importimist on soovitatav funktsiooni kohe kasutada.

 • Sõltuvalt USB-seadme formaadi tüübist ei pruugi süsteem importimisfunktsiooni alati toetada.

Saved places muutmine
 1. Vajutage NAV > Saved places > Favourites või Saved places > Edit.

 2. Muutke valitud üksust.

  • Name: sisestage salvestatud koha nimi. Kirjete Home ja Office nimesid ei saa muuta.

  • Displ. icon on map: selle märkimisel kuvatakse koha ikoon kaardil.

  • Favourites: saate salvestada asukoha lemmikute alla.

 3. Vajutage Save.

Saved places kustutamine
 1. Vajutage NAV > Saved places > Favourites või Saved places > Delete.

 2. Tehke soovitud valik ja vajutage Delete.

  • Mark all: märgistab kõik üksused.

  • Unmark all: eemaldab märgistuse kõikidelt üksustelt.

Filling stations

 1. Vajutage NAV > Nearby POI > Filling stations.

  • Loendi järjestamiseks teepikkuse või nime järgi valige Distance või Name.

  • Vajutage Filter/[], et liikuda kuvale Filter by options.

 2. Valige loendist sobiv üksus ja puudutage seda.

  • Along route: leiab marsruudilt tankla.

  • Near current position: leiab tankla auto praeguse asukoha lähedalt.

  • Near destination: leiab tankla valitud sihtkoha lähedalt.

  • Near scroll mark: leiab kaardiekraani kerimisel praeguse kursori lähedal oleva tankla.

 3. Järgige jaotise „Search“ samme 4 kuni 5.

EV charging stations (ainult elektriautod)

 1. Vajutage NAV > Nearby POI > EV charging stations.

  • Loendi järjestamiseks teepikkuse või nime järgi valige Distance või Name.

  • Vajutage Filter/[], et liikuda kuvale Filter by options.

 2. Valige loendist sobiv üksus ja puudutage seda.

  • Along route: leiab laadimisjaama teel.

  • Near current position: leiab laadimisjaama sõiduki praeguse asukoha lähedalt.

  • Near destination: leiab laadimisjaama valitud sihtkoha lähedalt.

  • Near scroll mark: leiab kaardiekraani kerimisel laadimisjaama praeguse kursori ümbert.

  • Favourite station: Otsige üles lemmikjaamadena lisatud laadimisjaam.

 3. Järgige jaotise „Search“ samme 4 kuni 5.

EV laadimisjaama reaalajas teave võib tegelikust olukorrast erineda.

Home/Office/Favourite

Kui teie kodu, töökoht ja lemmikkohad on juba menüüsse Navigation salvestatud, saate neid sealt kiiresti kasutusse võtta, puudutades soovitud valikut.

Kõigepealt salvestage oma kodu, töökoht või lemmikkohad menüüsse Navigation, kasutades erinevaid sihtkoha otsingumeetodeid.

Kirjete Home, Office või Favourite salvestamine
 1. Vajutage NAV.

 2. Koha salvestamiseks vajutage ekraani allosas olevat otsetee nuppu. Saate valida Home, Office, Favourite 1, Favourite 2 või Favourite 3.

 3. Valige asukoht, mida salvestada soovite. Otsida saate märksõnade, huvipunktide kategooria menüü, varasemate sihtkohtade loendi jne järgi.

 4. Valige soovitud üksus ja klõpsake Done või OK. See salvestatakse valitud otsetee nupu alla.

Home, Office või Favourite leidmine

Saate kasutada marsruudi määramiseks otsetee nuppu, mis on seotud salvestatud aadressiga.

 1. Vajutage NAV.

 2. Valige salvestatud aadressiga seotud otsetee nupp. Kui aadress on salvestatud, saate valida Home, Office, Favourite 1, Favourite 2 või Favourite 3.

 3. Valige soovitud marsruut ja vajutage Start guidance.