Standardklassi Gen5W navigatsioon
Elektrisõiduk

EV (Elektrisõiduk)

EV (Elektrisõiduki) režiimiga alustamine

Vajutage avakuval EV.

EV (Elektrisõiduki) režiimi menüüekraan

EV (Elektrisõiduki) menüü koosneb viiest osast: Range, Charge management, Energy information, ECO driving, EV settings.

Range

Saate vaadata kaardil auto võimalikku sõiduulatust.

Vajutage EV > Range.

 • Varjutatud ala: sõiduulatusest välja jääv piirkond.

Energy information

Ekraanil kuvatakse energiateabe ja energiatarbimise üksikasjalik teave.

Energy information

Vajutage EV > Energy information.

Sõltuvalt aku laetuse tasemest kuvatakse järgnev teave: sõiduulatus sisse- ja väljalülitatud kliimaseadmega, aku järelejäänud koguvõimsus ning eeldatavad laadimisajad laadimistüübi ja -piirangu järgi.

 • Laadimiskaabli ühendamisel kuvatakse ekraanil kaabli tüübi järgi järelejäänud laadimisaeg.

 • Sõiduulatus suureneb kliimaseadme väljalülitamisel.

 • Teave With climate Off esitatakse vaid siis, kui kliimaseade on sisse lülitatud.

 • Ekraanil kuvatav laadimisaja vorming võib sõidukite ja riikide põhjal erineda.

Energy consumption

Vajutage EV > Energy information > [] > Energy consumption.

 • Kuvatakse juhtimise, kliimaseadme, elektroonika ja akuhooldusosade energiatarbimine.

Kui aku on tühjenemas, kuvatakse teade Low EV battery warning.

ECO driving

Ekraanil esitatakse ökosõidu panus ning eelnev sõiduajalugu vastavalt sõiduki juhtimisele.

Eco contrib.

Kuvatakse ökosõidu panuse teave (sõidukaugus ja süsinikdioksiidi vähendamine).

Vajutage EV > ECO driving > Eco contrib..

Energy consumption history

Saate vaadata ekraanil oma eelnevate sõitude andmeid: kuupäevi, teepikkuseid ja kütusekulu.

Vajutage EV > ECO driving > Energy consumption history.

 • Kõige ökonoomsema sõiduga kuupäev on tähistatud tähekesega.

 • Kui soovite kustutada eelnevate sõitude andmed, vajutage [] > Delete history.

  • Mark all: märgistab kõik üksused.

  • Unmark all: eemaldab märgistuse kõikidelt üksustelt.

  • Delete: kustutab valitud üksused.

Charge management

Charging and climate

See funktsioon võimaldab laadimist automaatselt alustada ja reguleerida sisetemperatuuri, lülitades kliimaseadme automaatselt valitud päeval määratud ajal sisse.

Väljasõiduaja sisestamine

Sisestage ajastatud laadimiseks soovitud väljasõiduaeg.

 1. Vajutage EV > Charge management > Charging and climate > Next departure.

 2. Vajutage [].

  1. Kui te ei soovi sätteid kasutada, vajutage seda nuppu.

  2. Muudab sätteid.

 3. Nupu OK vajutamisel salvestab funktsioon valitud väljasõiduaja.

  • Repeat: valige laadimiseks soovitud nädalapäev(ad).

Scheduled charging

Kui kasutate ajastatud laadimist, saate panna auto laadima soodustariifi kehtivusajal.

 1. Vajutage EV > Charge management > Charging and climate > Scheduled charging.

 2. Vajutage [].

  • Off-peak tariffs prioritised: aku laadimine algab vastavalt sisestatud väljasõiduajale ja võimaluse korral eelistatakse soodustariifiga elektrit.

  • Off-peak tariffs only: akut laetakse ainult soodustariifi kehtivusajal.

Target temperature

Kui kaabel on ühendatud, aktiveeritakse sihttemperatuur vastavalt väljumisajale.

 1. Vajutage EV > Charge management > Charging and climate > Target temperature.

 2. Vajutage [].

 3. Nupu OK vajutamisel seadistab see funktsioon soovitud sätted.

Charging location

See funktsioon käivitab laadimise määratud asukohas.

Vajutage EV > Charge management > Charging location > Use location-based charging.

Charging limit

Saate seadistada soovitud laadimispiirangu (alalisvoolulaadija, vahelduvvoolulaadija).

Vajutage EV > Charge management > Charging limit.

Charging current

Saate valida soovitud laadimisvoolu, kui kasutate laadimiseks vahelduvvoolu (laadimisjaama vahelduvvoolulaadijat või kaasaskantavat laadijat).

Vajutage EV > Charge management > Charging current.

EV settings

Utiliidirežiim (kui on varustuses)

Utiliidirežiim on funktsioon, mis kasutab kõrgepingeakut autoga ühendatud elektriseadmete toiteks.

Vajutage EV > EV settings > Utility mode.

Winter mode (kui on varustuses)

Talverežiim täiustab talvel sõidu jõudlust ja alalisvoolu laadimise jõudlust.

Vajutage EV > EV settings > Winter mode.

Warning

Kui kaugus sihtkohta ületab saadaoleva sõiduulatuse, kuvatakse sõiduulatuse hoiatus.

Vajutage EV > EV settings > Warning.

EV route

Saate kuvada elektrisõiduki marsruudi kaardil.

Vajutage EV > EV settings > EV route.