Standardklassi Gen5W navigatsioon
Elektrisõiduk

EV (Elektrisõiduk)

EV (Elektrisõiduki) režiimiga alustamine

Vajutage avakuval EV.

EV (Elektrisõiduki) režiimi menüüekraan

 1. Energiateave

  Liigub menüüsse Energy information.

 2. Päikesekatuse teave

  Liigub menüüsse Solar roof information.

 3. EV charging stations

  Liigub menüüsse EV charging stations.

 4. Eeldatav sõiduvahemik (kliimaseade sees)

  Kuvab eeldatavat sõiduvahemikku, kui kliimaseade on sees.

 5. Eeldatav sõiduvahemik (kliimaseade väljas)

  Kuvab eeldatavat sõiduvahemikku, kui kliimaseade on väljas.

 6. Järgmine saabumine

  Liigub menüüsse Next departure.

 7. Graafikujärgne laadimine ja sihttemperatuur

  Liigub menüüsse Scheduled charging and target temperature.

 8. EV laadimise ülekanne

  Liigub menüüsse EV charge transfer settings.

 9. []

  Liigub menüüsse EV settings.

Elektrisõidukite laadimisjaamadega marsruudile navigeerimine (ainult elektrisõidukid; kui on varustuses)

Annab marsruudi, mis kulgeb laadimisjaamade kaudu, kui reisipunkti või sihtkohta on praeguse aku laetuse tõttu raske jõuda.

 1. Kõigi menüüde ekraanil vajutage Navigation ja määrake sihtkoht. Vaadake "Sihtkoha otsimine (kui on varustuses)".

 2. Laadimisjaamade kaudu kulgeva marsruudi kasutamiseks vajutage Yes.

 3. Kinnitage kaardil kuvatavad laadimisjaamad ja sihtkoht ning vajutage Start guidance.

  • Hinnanguline sõidutee ja laadimisaeg võivad erineda sõltuvalt laadimisjaama keskkonnast, näiteks tegelikust laadimiskiirusest.

  • Hinnanguline sõiduteekond võib erineda sõltuvalt sisemistest ja välistest teguritest, nagu kasutaja sõidustiili ja haagise paigaldus.

 4. Algab navigeerimine ja käivitub laadimisjaamade kaudu kulgev marsruut.

Saate vaadata või muuta soovitatud laadimisjaamu jaotises Navigation > Plan tour.

Energy information

Ekraanil kuvatakse energiateabe ja energiatarbimise üksikasjalik teave.

Energy information

Vajutage EV > Energy information.

Sõltuvalt aku laetuse tasemest kuvatakse järgnev teave: sõiduulatus sisse- ja väljalülitatud kliimaseadmega, aku järelejäänud koguvõimsus ning eeldatavad laadimisajad laadimistüübi ja -piirangu järgi.

 • Laadimiskaabli ühendamisel kuvatakse ekraanil kaabli tüübi järgi järelejäänud laadimisaeg.

 • Sõiduulatus suureneb kliimaseadme väljalülitamisel.

 • Ekraanil kuvatav laadimisaja vorming võib sõidukite ja riikide põhjal erineda.

Energy consumption

Vajutage EV > [] > Energy information > Energy consumption.

 • Kuvatakse juhtimise, kliimaseadme, elektroonika ja akuhooldusosade energiatarbimine.

Kui aku on tühjenemas, kuvatakse teade Low EV battery warning.

ECO driving

Saate vaadata ekraanil oma eelnevate sõitude andmeid: kuupäevi, teepikkuseid ja EV kokkuhoid.

Vajutage EV > [] > ECO driving.

Next departure

Väljasõiduaja sisestamine

Sisestage ajastatud laadimiseks soovitud väljasõiduaeg.

 1. Vajutage EV > Next departure.

 2. Vajutage [].

  1. Kui te ei soovi sätteid kasutada, vajutage seda nuppu.

  2. Muudab sätteid.

 3. Nupu [OK] vajutamisel salvestab funktsioon valitud väljasõiduaja.

  • Repeat: valige laadimiseks soovitud nädalapäev(ad).

Scheduled charging and target temperature

Scheduled charging

Kui kasutate ajastatud laadimist, saate panna auto laadima soodustariifi kehtivusajal.

 1. Vajutage EV > Scheduled charging and target temperature > Scheduled charging.

 2. Vajutage [].

  • Off-peak tariffs prioritised: aku laadimine algab vastavalt sisestatud väljasõiduajale ja võimaluse korral eelistatakse soodustariifiga elektrit.

  • Off-peak tariffs only: akut laetakse ainult soodustariifi kehtivusajal.

Target temperature

Kui kaabel on ühendatud, aktiveeritakse sihttemperatuur vastavalt väljumisajale.

 1. Vajutage EV > Scheduled charging and target temperature > Target temperature.

 2. Vajutage [].

 3. Nupu OK vajutamisel seadistab see funktsioon soovitud sätted.

EV charge transfer

EV charge transfer seaded

Vajutage EV > EV charge transfer.

 • Min. charge level: määrab laadimise minimaalse protsendi.

Päikesekatuse teave

Saate vaadata päikesekatuse teavet.

Vajutage EV > Solar roof information.

EV sätted

 1. Vajutage EV > [].

 2. Lisateavet leiate osast „EV sätted (kui on varustuses)“.