Generelt

Navn på hver komponent

Hovedenhet

Hovedfunksjonsfunksjonene kan variere for hver modell. For mer detaljer, se den medfølgende enkle håndboken.

(1) knappen

(-) Volumkontroll knappen

Vri til venstre/høyre for å kontrollere volumet.

MAP knapp

NAV knappen

Trykk for å vise [Navigasjon]-skjermen.

RADIO-knapp

Velg [DAB (Hvis utstyrt)/FM/AM]-båndet. Hver gang du trykker på knappen, skifter modus i rekkefølgen DAB (Hvis utstyrt)/FM → AM → DAB (Hvis utstyrt)/FM.

MEDIA-knapp

Trykk på denne knappen igjen for å vise mediaavspillingsskjermen. Trykk på denne knappen igjen for å vise mediaskjermen.

ASEEK/TRACKD knapp

Når den trykkes kort;

Når den trykkes og holdes;

1253.png (Egendefinert knapp)

Trykk for å flytte til [Egendefinert knapp 3633.png]-menyen. Etter innstilling av ønsket funksjon, trykker du for å bruke den ønskede funksjonen. Etter innstilling av den, trykker og holder du for å flytte til [Egendefinert knapp 3641.png]-menyen.

SETUP knapp

Trykk for å flytte til [Innstillinger]-menyen.

1264.png knott (Hvis utstyrt)

NULLSTILL-hull

Trykk for å tilbakestille enheten.

Rattfjernkontroll

Rattfjernkontrollfunksjonene kan variere for hver modell. For mer detaljer, se den medfølgende enkle håndboken.

2242.png (Modus) knapp

1291.png (Tale) knapp

+/- (Volum) knapp

Øker eller reduserer volumet.

1305.png (Mute) knapp

Trykk for å dempe lyden.

W/S knapp

Når den trykkes kort;

Når den trykkes og holdes;

1317.png knapp

Når den trykkes kort;

Når den trykkes og holdes;

1328.png knapp